Πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Μονάδας Εφήβων

Ως υπηρεσία που απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πληθυσμό, η Μονάδα Εφήβων θέτει ως αρχή την λειτουργία στη βάση «διαρκούς διαθεσιμότητας υποδοχής». Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της γίνεται:

  • μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος ραντεβού ΙΑΣΙΣ (εξωτερικά Ιατρεία ΑΧΕΠΑ) στο 1535
  • με απευθείας επικοινωνία στο τηλέφωνο 2310 249400
  • με προσέλευση, σε επείγουσες περιπτώσεις, στις εγκαταστάσεις της.