Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού-Εφήβου www.hscap.gr

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) www.psych.gr

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία www.psychoanalysis.gr

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) www.epsype.gr

Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρία www.nhpsych.gr

International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP) www.isapp.org

Association Europeenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent (AEPEA)
www.aepea.org

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) www.aacap.org

American Society for Adolescent Psychiatry www.adolpsych.org

Le Carnet PSY www.carnetpsy.com

European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) www.escap-net.org