Αρχεία διαπραγματεύσεων

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες διαπραγματεύσεις προϊόντων του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α.

20.8.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ