Αρχεία διαπραγματεύσεων

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες διαπραγματεύσεις προϊόντων του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α.

24.11.2020 62/2020 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - 10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ