Αρχεία διαπραγματεύσεων

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες διαπραγματεύσεις προϊόντων του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α.

25.7.2017 Ηλεκτρον (43745) διαπραγμ της 22/8/2017 με αρ. πρόσκλ. 45/2017 ΕΣΗΔΗΣ 43745
Πρόσκληση (356,9KB)

26.6.2017 ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 43399 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 5.7.2017
Αρχείο (380KB)

20.6.2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (43173) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 50-2017 ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΟΥΛ - ΣΕΠ 2017 ΤΗΣ 23.6.2017
Πρόσκληση (380KB)

13.6.2017 ηλεκτρονική διαπραγμάτευση 42890, υπηρεσιών εστίασης με αρ. Πρόσκλησης 44/2017 της 20.6.2017
Πρόσκληση (368KB)

5.5.2017 Διαπραγμάτευση Καθαριότητας της 11.05.2017 ΕΣΗΔΗΣ 41152, Διακ 36/2017
Πρόσκληση (380KB)