Αρχεία διαπραγματεύσεων

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες διαπραγματεύσεις προϊόντων του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α.

5.5.2017 Διαπραγμάτευση Καθαριότητας της 11.05.2017 ΕΣΗΔΗΣ 41152, Διακ 36/2017
Πρόσκληση (383,3KB)

20.3.2017 Διαπραγμάτευση προμήθειας Υγρού Οξυγόνου της 28.3.2017
Πρόσκληση (375,8KB)

13.3.2017 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 19/2017
Πρόσκληση (371KB)

13.3.2017 ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 18/2017
Πρόσκληση (353,8KB)

13.3.2017 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17/2017
Πρόσκληση (382,9KB)