Διαβουλεύσεις

18.10.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ


28.9.2018 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2015)