Διαβουλεύσεις

14.11.2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (211,3KB)

6.11.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 2 (ΔΥΟ) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Ανακοίνωση (741,1KB)

1.11.2017 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ & ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (CPV 33184500-8)
Αρχείο (110,7KB)

27.10.2017 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Αρχείο (563,1KB), Συνοδευτικό 1 (157,1KB)

6.10.2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Ανακοίνωση (25,3KB), Συνοδευτικό 1 (3397,9KB)

3.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΠΥΦΥ 2015) ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Ανακοίνωση (24,7KB)