Διαβουλεύσεις

22.5.2017 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ανακοίνωση (233,1KB)

3.5.2017 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014
Ανακοίνωση (215KB)