Διαβουλεύσεις

19.12.2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για Μηχάνημα Υπερήχων Καρδιάς (cpv 33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους)