Διαβουλεύσεις

4.10.2019 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ACCESS POINTS


3.10.2019 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” (CPV 33157000-5) με ΑΔΑΜ: 19DIAB000006390


3.10.2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ "ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ"


13.9.2019 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2015)