Διαβουλεύσεις

12.8.2019 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΠΡΠ


12.8.2019 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΗΣ Ά ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ


12.8.2019 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ


12.8.2019 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ


12.8.2019 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ


31.7.2019 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟΥ


31.7.2019 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟΥ


    2.7.2019 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ


    2.7.2019 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ