Διαβουλεύσεις

3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ οΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ MALDI-TOF ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛO ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ»


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ"


3.12.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ»


27.11.2020 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


18.11.2020 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


10.11.2020 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ"


9.11.2020 ΛΗΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


3.11.2020 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝOΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"


2.11.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


23.10.2020 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ


20.10.2020 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


2.10.2020 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"


10.9.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΣ για την ΕΚΔΟΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (cpv 79824000-6 Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής), σε εφαρμογή του ΠΠ 2020