Διαβουλεύσεις

26.4.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ανακοίνωση (190KB)

18.4.2018 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
Ανακοίνωση (534,6KB)

18.4.2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΕΙΡΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Ανακοίνωση (212,7KB)

12.4.2018 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Ανακοίνωση (466,6KB)

12.4.2018 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (18DIAB000002820) ΔΙΧΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ
Αρχείο (434,6KB)

11.4.2018 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ανακοίνωση (45,7KB), Συνοδευτικό 1 (235,9KB), Συνοδευτικό 2 (166,8KB)

4.4.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ανακοίνωση (45,7KB), Συνοδευτικό 1 (608,5KB), Συνοδευτικό 2 (218,1KB)

21.3.2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
Ανακοίνωση (211,3KB)

21.3.2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Ανακοίνωση (211,5KB)

1.11.2017 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ & ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (CPV 33184500-8)
Αρχείο (110,7KB)