Διαβουλεύσεις

10.8.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΗΛΩΝ (CPV 33140000-3, ΠΠΥΦΥ 2014)


4.6.2018 ΛΗΞΗ 2ηs ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ