Διαβουλεύσεις

25.9.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η.Υ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΕΣ)


10.9.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΣ για την ΕΚΔΟΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (cpv 79824000-6 Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής), σε εφαρμογή του ΠΠ 2020


10.9.2020 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ


9.9.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ


7.9.2020 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Ν.4577/2018


21.8.2020 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ


6.8.2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMW vSphere 7 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ