Διαβουλεύσεις

23.2.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
Ανακοίνωση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ

23.2.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ
Ανακοίνωση (175,8KB)

22.2.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ανακοίνωση (337,2KB)

8.2.2018 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
Ανακοίνωση (210,9KB)

7.2.2018 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ
Ανακοίνωση (210,7KB)

31.1.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Ανακοίνωση (211,4KB)

30.1.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (189,1KB)

1.11.2017 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ & ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (CPV 33184500-8)
Αρχείο (110,7KB)

3.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΠΥΦΥ 2015) ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Ανακοίνωση (24,7KB)