Διαβουλεύσεις

11.6.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ανακοίνωση (320,2KB)

4.6.2018 ΛΗΞΗ 2ηs ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ανακοίνωση (43,4KB)

30.5.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (80,4KB)

24.5.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ανακοίνωση (212,5KB)

24.5.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ανακοίνωση (83,5KB), Συνοδευτικό 1 (222,1KB)

18.5.2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ
Ανακοίνωση (376,7KB)

14.5.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Ανακοίνωση (375,3KB)

14.5.2018 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (376,9KB)

7.5.2018 Διαβούλευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την Έκδοση Φωτοαντιγράφων με παροχή με των απαιτούμενων Φωτοτυπικών Μηχανημάτων (cpv 79824000-6 Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής) από 08.05.2018 έως και 28.05.2018.
Ανακοίνωση (233,8KB)

4.5.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Ανακοίνωση (15KB), Συνοδευτικό 1 (246KB)

12.4.2018 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (18DIAB000002820) ΔΙΧΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ
Αρχείο (434,6KB)

11.4.2018 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ανακοίνωση (45,7KB), Συνοδευτικό 1 (235,9KB), Συνοδευτικό 2 (166,8KB)

4.4.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ανακοίνωση (45,7KB), Συνοδευτικό 1 (608,5KB), Συνοδευτικό 2 (218,1KB)