Διαβουλεύσεις

19.4.2017 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (14,9KB), Συνοδευτικό 1 (86KB)

5.4.2017 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (64KB), Συνοδευτικό 1 (78,6KB)