Εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Στις αίθουσες που διαθέτει το Νοσοκομείο αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

Τομέας Ποιότητας στην Υγεία