Απόφαση Διοικητή με αριθμ..835/10.11.2017Η πρόσβαση των Πολιτών στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας είναι άμεση και εύκολη, καθώς στεγάζεται στην κύρια είσοδο του Νοσοκομείου, από το «κάμπους» του Πανεπιστημίου, και έχει κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγεία.

Στελεχώνεται με τις υπαλλήλους

κ. Μαριάννα Ελευθεριάδου (Υπεύθυνη): τηλ. 2313 303774,
κ. Βασιλική Σκούλου: τηλ. 2313 303789,
κ. Αθηνά Μπουτσιβάρη: τηλ. 2313 303789

Η επικοινωνία με το Γραφείο γίνεται και μέσω της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης: ahepa.citizenadvoffice@n3.syzefxis.gov.gr