ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • Φορητό σύστημα C-arm ακτινοσκόπησης για καρδιακές και αγγειακές εφαρμογές

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
 • Αναπνευστήρες και σύγχρονα monitor
 • Μηχάνημα 24ωρης καταγραφής ΗΚΓγραφήματος (Holter)
 • Μηχάνημα Υπερήχων σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης
 • Ψηφιακός αγγειογράφος για επεμβατικές καρδιολογικές πράξεις αλλά και για προγράμματα αντιμετώπισης δομικών καρδιοπαθειών
 • Ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM βαρέως τύπου, νέας τεχνολογίας (flat panel)
 • Σύστημα αποθήκευσης και περαιτέρω ανάλυσης των υπερηχογραφικών εξετάσεων

Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • Δύο συσκευές μη επεμβατικού αερισμού
 • Μηχάνημα μέτρησης της οστικής πυκνότητας
 • Επεμβατικό γαστροσκόπιο
 • Βίντεο ενδοσκόπιο υπερήχων για το ανώτερο γαστρεντερικό, θεραπευτικές και προηγμένες τεχνικές FNA, Μοντέλο GF-UCT180

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • Υπερηχοτομογράφος ορθοπρωκτικού σωλήνα
 • Μανομετρικό μηχάνημα για τον έλεγχο του σφιγκτηριακού μηχανισμού
 • Πλήρες σετ εύκαμπτου σιγμοειδοσκόπιου
 • Ολοκληρωμένο σύστημα λαπαροσκοπικής χειρουργικής (monitor, camera, insuflator, instruments) για τη διενέργεια προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής παχέος εντέρου
 • Σύστημα ανίχνευσης φρουρού λεμφαδένα
 • Πολυδύναμο, πολύσπαστο άγκιστρο επεμβάσεων κυρίως της άνω κοιλίας και του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, τύπου THOMSON
 • Ειδικό άγκιστρο με κορυφαίο φωτισμό για τις mini-χολοκυστεκτομές καθώς επίσης και για τις κακώσεις των χοληφόρων
 • Ειδικό διεγχειρητικό υπερηχογράφημα με ειδικές κεφαλές ανίχνευσης βλάβης και όγκων ήπατος, παγκρέατος και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
 • Ειδική μόνιμη συσκευή πολλαπλών χρήσεων για τη διατομή του ήπατος και του παγκρέατος με τη βοήθεια είτε των υπερήχων ή τύπου CUSA
 • Πλαίσια Braun ενηλίκων και παιδικό
 • Ορθοπεδικά βάρη και τροχαλίες κρεβατιών
 • Ακρυλικοί γυψεπίδεσμοι και έτοιμοι ακριλικοί νάρθηκες σε ρολό
 • Ορθοπεδικό κρεβάτι ηλώσεων

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • Μικροσκόπιο χειρουργείου
 • Προβολέας χειρουργείου
 • Παχυμετρίας Κερατοειδούς
 • Τοπογραφίας Κερατοειδούς
 • Υαλοί για βιτρεκτομές
 • Σετ κατταράκτη
 • Σετ βιτρεκτομής αποκόλλησης
 • Σετ εργαλείων κερατοπλαστικής
 • Στυλεούς φακοθρυψίας
 • Σύγχρονο ενδοθηλιοσκόπιο μέτρησης ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς δότη (μοσχευμάτων) KONAN KSS-EB10
 • Σύγχρονο ενδοθηλιοσκόπιο μέτρησης ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς λήπτη (ασθενών με παθήσεις κερατοειδούς) KONAN NSP- 9900

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • Χειρουργικό Μικροσκόπιο τύπου ZEISS

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • Μετρητής αλκοόλ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • Σύγχρονο μηχάνημα ηλεκτρομυογραφικά προκλητά δυναμικά
 • Διακρανιακό Doppler

ΜΕΘΑ
 • Φορητό ινοπτικό βίντεο λαρυγγοσκόπιο με λάμες 3 και 4 για αντιμετώπιση του δύσκολου αεραγωγού (c-mac)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 • Ευαίσθητο φασματοφωτόμετρο ELISA με πλήρες πλυστικό σύστημα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • 128 slice MS CT
 • Μηχάνημα υπερήχων

ΠΥΡΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 • Σύστημα επεξεργασίας και μέτρησης πολλών δειγμάτων για τις in vitro εξετάσεις