Ηλεκτρονικές υπηρεσιες για τους υπαλλήλους του ΝοσοκομείουΕγκύκλιος: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τις πρότυπες αιτήσεις όπως παρακάτω

Ηλεκτρονικά έγγραφα :