Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2313 303 774 & 789
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ahepa.citizenadvoffice@n3.syzefxis.gov.gr, Περισσότερα...

Νέα - Ανακοινώσεις:

 • 12.6.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
  Ανακοίνωση
 • 4.6.2018 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
  Ανακοίνωση
 • 11.6.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 4.6.2018 ΛΗΞΗ 2ηs ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
  Ανακοίνωση
 • 30.5.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
  Ανακοίνωση
 • 24.5.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
  Ανακοίνωση
 • 24.5.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
  Ανακοίνωση Συνοδευτικό 114 Ιουνίου 2018
Παγκόσμια ημέρα εθελοντή Αιμοδότη


Εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη 2018 στην Θεσσαλονίκη

|   Πρόσκληση και πρόγραμμα εκδηλώσεων WBDD

|   Δελτίο τύπου WBDD

|   Για περισσότερα επισκευτείτε την σελίδα του Κέντρου Αίματος του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

12.6.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση (77 KB)

4.6.2018 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
Ανακοίνωση (186 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

15.6.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
Πρόσκληση (1404,2 KB)

5.6.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΠΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ
Πρόσκληση (1390,7 KB)

5.6.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ
Πρόσκληση (1378,6 KB)

4.6.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός (1) μόνιτορ μεταφοράς, τεσσάρων (4) φορητών παλμικών οξυμέτρων και μιας (1) φυγοκέντρου
Πρόσκληση (2056,5 KB)

31.5.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ
Πρόσκληση (1378,6 KB)

22.5.2018 18/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (CPV 30197643-5) ΠΠΥΦΥ 2015
Διακήρυξη (2319,2 KB), Συνοδευτικό 1 (29,2 KB)

22.5.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Ανακοίνωση (227,1 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

8.6.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ SPECT/CT
Ανακοίνωση (335,5 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

20.6.2018 ΣΜ108 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχείο (482,8 KB), Συνοδευτικό 1 (18,2 KB)

20.6.2018 ΣΜ107 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχείο (489,6 KB), Συνοδευτικό 1 (20,9 KB)

13.6.2018 Ν94 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ -ΟΔΗΓΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ
Αρχείο (353,3 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

13.6.2018 Ν93 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ
Αρχείο (345,1 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

13.6.2018 ΣΜ106 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Αρχείο (367,7 KB), Συνοδευτικό 1 (14,9 KB)

13.6.2018 SM105 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρχείο (369,9 KB), Συνοδευτικό 1 (15,4 KB)

13.6.2018 ΣΜ104 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Αρχείο (415,3 KB), Συνοδευτικό 1 (17,9 KB)

8.6.2018 ΚΣ48 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΑ
Αρχείο (595,7 KB)

Διαβουλεύσεις

11.6.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ανακοίνωση (320,2 KB)

4.6.2018 ΛΗΞΗ 2ηs ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ανακοίνωση (43,4 KB)

30.5.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (80,4 KB)

24.5.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ανακοίνωση (212,5 KB)

24.5.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ανακοίνωση (83,5 KB), Συνοδευτικό 1 (222,1 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<