Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. n


AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

16.11.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77 KB)

14.11.2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΜΑΘΗΤΩΝ- Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ
Αρχείο (194,2 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

22.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΛΕΙΖΕΡ & ΕΝΟΣ (1) ΣΑΡΩΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.
Πρόσκληση (830,8 KB)

22.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ
Πρόσκληση (775 KB)

17.11.2017 82/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (CPV 32421000-0)
Πρόσκληση (1192,6 KB)

17.11.2017 75/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (CPV 32420000-3)
Πρόσκληση (1133,9 KB)

17.11.2017 78/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 24 ΘΥΡΩΝ
Πρόσκληση (1358 KB)

17.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 48 ΘΥΡΩΝ
Πρόσκληση (859,4 KB)

17.11.2017 81/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (CPV 32344270-9, 32344210-1, 34999200-8)
Πρόσκληση (1325,5 KB)

17.11.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος για Προμήθεια Εξοπλισμού τριάντα τεσσάρων (34) προσωπικών Ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πρόσκληση (2872,7 KB)

16.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
Πρόσκληση (1441,9 KB)

9.11.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 65/2017 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΠΥΦΥ 2014
Διακήρυξη (26070,5 KB), Συνοδευτικό 1 (29,8 KB), Συνοδευτικό 2 (73,5 KB)

1.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2017 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ (CPV 33114000-2)
Πρόσκληση (1282,2 KB)

31.10.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 65_2017 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (196,6 KB)

24.10.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Πρόσκληση (911,6 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

16.11.2017 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΣΗΔΗΣ 41553,1 ΔΙΑΚ 39.1-2017 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ανακοίνωση (148,9 KB)

15.11.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 67/2017 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014) ΣΥΣΤ.ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 47630
Διακήρυξη (51529 KB)

15.11.2017 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΣΗΔΗΣ 41553,1 ΔΙΑΚ 39.1/2017
Ανακοίνωση (148,6 KB)

15.11.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2017 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (187,4 KB)

6.11.2017 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 41553,1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΔΙΑΚ 39.1-2017 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ανακοίνωση (149,2 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

22.11.2017 Μ48 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (447,9 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

22.11.2017 Μ47 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (564,7 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

22.11.2017 Μ46 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (552,1 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

22.11.2017 Μ45 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (585,3 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

22.11.2017 Μ44 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (585,9 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

22.11.2017 Μ43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (582,5 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

22.11.2017 M42 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (767,1 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

21.11.2017 Μ 41-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (399,7 KB), Συνοδευτικό 1 (36 KB)

21.11.2017 Μ 40-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (919 KB), Συνοδευτικό 1 (48,5 KB)

21.11.2017 Μ 39-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (453,8 KB), Συνοδευτικό 1 (39,5 KB)

21.11.2017 Μ 38-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (408,7 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

21.11.2017 Μ 37-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (430 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

21.11.2017 Μ 36-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (807,7 KB), Συνοδευτικό 1 (44 KB)

21.11.2017 Μ 35-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (581,9 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

21.11.2017 Μ 34-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (528 KB), Συνοδευτικό 1 (39,5 KB)

21.11.2017 Μ 33-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (431,1 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

21.11.2017 Μ 32-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (601,7 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

20.11.2017 ΣΜ243 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΩΝ-ΚΡΥΟΔΙΩΝ-ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPAP-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ
Αρχείο (319 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

20.11.2017 ΣΜ242 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΥΛΙΚΩΝ TEXNIKHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχείο (330,2 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

20.11.2017 ΣΜ244 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (278,3 KB)

20.11.2017 Μ 31- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (662,9 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

20.11.2017 Μ 30-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (433,1 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

20.11.2017 Μ 29-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (436,7 KB), Συνοδευτικό 1 (40 KB)

20.11.2017 Μ 28-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (424,8 KB), Συνοδευτικό 1 (40 KB)

20.11.2017 Μ 27-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (368,3 KB), Συνοδευτικό 1 (37 KB)

20.11.2017 Μ 26-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (626,1 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

20.11.2017 Μ 25-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (435,1 KB), Συνοδευτικό 1 (40 KB)

20.11.2017 Μ 24-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ)
Αρχείο (445,2 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

20.11.2017 Μ 23-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ)
Αρχείο (531,9 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

20.11.2017 Μ 22-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ)
Αρχείο (430,3 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

20.11.2017 Μ 21-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ)
Αρχείο (945,5 KB), Συνοδευτικό 1 (51,5 KB)

20.11.2017 Μ 20-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (1202,6 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

17.11.2017 Μ 19-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ)
Αρχείο (1511,7 KB), Συνοδευτικό 1 (63,5 KB)

17.11.2017 Μ 18-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ)
Αρχείο (412,4 KB), Συνοδευτικό 1 (40 KB)

17.11.2017 Μ 17-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (621 KB), Συνοδευτικό 1 (40 KB)

17.11.2017 Μ 16-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (590,3 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

17.11.2017 Μ 15-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (472,6 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

17.11.2017 Μ 14-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (743,5 KB), Συνοδευτικό 1 (47,5 KB)

16.11.2017 Μ 13-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ)
Αρχείο (382,8 KB), Συνοδευτικό 1 (40 KB)

16.11.2017 Μ 12-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
Αρχείο (402,8 KB), Συνοδευτικό 1 (38 KB)

16.11.2017 Μ 11-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
Αρχείο (565,2 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

16.11.2017 Μ 10-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
Αρχείο (676,4 KB), Συνοδευτικό 1 (46,5 KB)

16.11.2017 Μ 9- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΗΞΗ)
Αρχείο (569,9 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

16.11.2017 Μ 8-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΗΞΗ)
Αρχείο (626,2 KB), Συνοδευτικό 1 (43,5 KB)

15.11.2017 Μ 6-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (500 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

15.11.2017 Μ 5-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (551,5 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

15.11.2017 Μ 4-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (414,8 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

15.11.2017 Μ 3β-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ (ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)
Αρχείο (558,8 KB), Συνοδευτικό 1 (39,5 KB)

15.11.2017 Μ 3α-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ (ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Αρχείο (574,2 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

15.11.2017 Μ 2-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)
Αρχείο (420,4 KB), Συνοδευτικό 1 (36 KB)

15.11.2017 Μ 1-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)
Αρχείο (516,7 KB), Συνοδευτικό 1 (38,5 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

9.11.2017 Ευχαριστήρια επιστολή του Κου. Νικολάου Σιδηρόπουλου
Αρχείο (168,9 KB)

9.11.2017 Ευχαριστήρια επιστολή της Κας. Παπαζήση
Ανακοίνωση (182,4 KB)

6.11.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Κας. ΚΙΖΙΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Αρχείο (479,8 KB)

Διαβουλεύσεις

14.11.2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (211,3 KB)

6.11.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 2 (ΔΥΟ) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Ανακοίνωση (741,1 KB)

1.11.2017 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ & ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (CPV 33184500-8)
Αρχείο (110,7 KB)

27.10.2017 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Αρχείο (563,1 KB), Συνοδευτικό 1 (157,1 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<