Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. n


AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

12.7.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 49_2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ανακοίνωση (297 KB), Συνοδευτικό 1 (12,3 KB), Συνοδευτικό 2 (31,7 KB)

12.7.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 49_2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διακήρυξη (1374,1 KB)

11.7.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ανακοίνωση (304,6 KB), Συνοδευτικό 1 (16,2 KB), Συνοδευτικό 2 (23,2 KB)

11.7.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διακήρυξη (865,4 KB)

7.7.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Διακήρυξη (1971,6 KB), Συνοδευτικό 1 (16,8 KB), Συνοδευτικό 2 (146,5 KB)

7.7.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ανακοίνωση (193,2 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

19.7.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 54/2017 ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓ 44097 ΤΗΣ 6.9.2017 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Διακήρυξη (188,5 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

25.7.2017 Ηλεκτρον (43745) διαπραγμ της 22/8/2017 με αρ. πρόσκλ. 45/2017 ΕΣΗΔΗΣ 43745
Πρόσκληση (356,9 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

26.7.2017 ΣΤ42 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (378,2 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

26.7.2017 Μ 121-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 16mm
Αρχείο (313,7 KB), Συνοδευτικό 1 (37 KB)

24.7.2017 Μ 122-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΠΕΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (436,2 KB), Συνοδευτικό 1 (36,5 KB)

24.7.2017 Μ 120-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ELISA ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (549,1 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

21.7.2017 ΣΤ41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (530,7 KB), Συνοδευτικό 1 (45,5 KB)

21.7.2017 ΣΤ40 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (505,4 KB), Συνοδευτικό 1 (44,5 KB)

21.7.2017 ΣΤ39 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (782,6 KB), Συνοδευτικό 1 (44,5 KB)

21.7.2017 N115 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (543 KB), Συνοδευτικό 1 (44,5 KB)

21.7.2017 N114 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (370,1 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

21.7.2017 Ν113 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (537,7 KB), Συνοδευτικό 1 (37,5 KB)

21.7.2017 Ν112 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (549,7 KB), Συνοδευτικό 1 (37 KB)

21.7.2017 ΚΣ77 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (753,7 KB), Συνοδευτικό 1 (73,5 KB)

21.7.2017 N111 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
Αρχείο (594,6 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

19.7.2017 Μ111 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (356 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

19.7.2017 Μ119 ΕΡΕΥΝ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Αρχείο (332,2 KB), Συνοδευτικό 1 (38 KB)

19.7.2017 Μ118 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (688,8 KB), Συνοδευτικό 1 (51 KB)

19.7.2017 Μ117 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (609 KB), Συνοδευτικό 1 (48 KB)

19.7.2017 Μ116 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (896,7 KB), Συνοδευτικό 1 (48,5 KB)

19.7.2017 Μ108 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (408,6 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

19.7.2017 Μ115 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (337,2 KB), Συνοδευτικό 1 (36 KB)

19.7.2017 Μ114 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (819,3 KB), Συνοδευτικό 1 (47,5 KB)

19.7.2017 Μ113 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Αρχείο (400,6 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

19.7.2017 Μ112 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (341,1 KB), Συνοδευτικό 1 (39,5 KB)

19.7.2017 Μ110 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (676,3 KB), Συνοδευτικό 1 (45 KB)

19.7.2017 Μ109 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (504,2 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

19.7.2017 Μ107 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (364,4 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

19.7.2017 Μ106 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (530,8 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

18.7.2017 ΚΣ76 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Αρχείο (254,4 KB)

18.7.2017 ΚΣ75 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Αρχείο (319,5 KB)

18.7.2017 ΚΣ74 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
Αρχείο (266,9 KB)

18.7.2017 ΚΣ73 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
Αρχείο (264,5 KB)

18.7.2017 ΚΣ72 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αρχείο (281,4 KB)

18.7.2017 ΚΣ71 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Αρχείο (273 KB)

17.7.2017 ΣΜ177 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (349,7 KB), Συνοδευτικό 1 (17,2 KB)

17.7.2017 ΣΜ176 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ
Αρχείο (474,5 KB), Συνοδευτικό 1 (20 KB)

17.7.2017 ΣΜ175 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (465,7 KB), Συνοδευτικό 1 (19,8 KB)

17.7.2017 ΣΜ174 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (336 KB), Συνοδευτικό 1 (16 KB)

17.7.2017 ΣΜ173 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (487,2 KB), Συνοδευτικό 1 (21,3 KB)

17.7.2017 ΣΜ172 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ-ΚΑΡΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΩΝ
Αρχείο (315,9 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

17.7.2017 ΣΜ171 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ-ΣΩΛΗΝΩΝ CPAP-ΛΥΧΝΙΩΝ
Αρχείο (312 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

17.7.2017 ΣΜ170 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ-ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ-ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ
Αρχείο (317,7 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

17.7.2017 ΣΜ169 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΩΝ-ΛΑΒΙΔΩΝ-ΣΤΥΛΕΩΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ
Αρχείο (309 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

17.7.2017 ΣΜ168 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Αρχείο (316,5 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

12.7.2017 Ν109 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (354,8 KB), Συνοδευτικό 1 (32 KB)

12.7.2017 Ν108 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (363 KB), Συνοδευτικό 1 (32 KB)

12.7.2017 Ν107 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (373,3 KB), Συνοδευτικό 1 (32,5 KB)

12.7.2017 Ν106 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (366,6 KB), Συνοδευτικό 1 (32 KB)

12.7.2017 Ν105 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
Αρχείο (353,9 KB), Συνοδευτικό 1 (32 KB)

12.7.2017 Ν104 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
Αρχείο (387,1 KB), Συνοδευτικό 1 (32,5 KB)

12.7.2017 Ν103 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ -ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΟΤΣ
Αρχείο (379,2 KB), Συνοδευτικό 1 (32,5 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

21.7.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αρχείο (139 KB)

20.7.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αρχείο (233,6 KB)

20.7.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχείο (185,8 KB)

20.7.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρχείο (248,8 KB)

20.7.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
 (372,7 KB)

5.7.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY Koy ΠΡΑΓΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY
Αρχείο (192,8 KB)

29.6.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κου ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Αρχείο (125,2 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<