Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. n


AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

19.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

24.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 37/2017 (ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ)
Διακήρυξη (257,3 KB)

24.5.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Διακήρυξη (15 KB)

24.5.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
Διακήρυξη (1115,7 KB)

19.5.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (24039,2 KB), Συνοδευτικό 1 (35,5 KB), Συνοδευτικό 2 (29,3 KB)

19.5.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 41_2017 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (175 KB)

16.5.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)
Πρόσκληση (1584,7 KB)

9.5.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
Πρόσκληση (1378,2 KB)

9.5.2017 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Aquarine
Πρόσκληση (3942,9 KB)

28.4.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΔ _ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ MULTISTAR TOP
Αρχείο (36,3 KB)

28.4.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ MULTISTAR TOP
Διακήρυξη (1061,9 KB)

28.4.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ MULTISTAR TOP
Ανακοίνωση (284,3 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

23.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35-2017 - ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Ανακοίνωση (120,8 KB)

11.5.2017 Διακ 35/2017 ηλεκτρονικού (41349) διαγωνισμού της 16/06/2017 για ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Διακήρυξη (1252,9 KB), Συνοδευτικό 1 (91,3 KB), Συνοδευτικό 2 (235,2 KB)

9.5.2017 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 30/5/2017
Διακήρυξη (614,5 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

5.5.2017 Διαπραγμάτευση Καθαριότητας της 11.05.2017 ΕΣΗΔΗΣ 41152, Διακ 36/2017
Πρόσκληση (383,3 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

26.5.2017 ΣΜ148 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ-ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αρχείο (319,8 KB), Συνοδευτικό 1 (44 KB)

26.5.2017 ΣΜ149 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Αρχείο (465,4 KB)

26.5.2017 ΚΣ57 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΟΓΚΩΝ ΗΠΑΤΟΣ
Αρχείο (261,1 KB)

25.5.2017 ΣΜ144 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Αρχείο (305,1 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

24.5.2017 ΣΜ147 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΙΦΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΑ-CHLORHEXIDINE-ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Αρχείο (318,8 KB), Συνοδευτικό 1 (43,5 KB)

23.5.2017 ΣΜ146 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ-ΛΥΧΝΙΩΝ
Αρχείο (298,4 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

23.5.2017 ΣΜ145 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ-CD-R-DVD-R
Αρχείο (308 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

23.5.2017 ΣΜ143 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΗΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ-ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ-ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Αρχείο (314 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

23.5.2017 ΣΜ142 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ –ΛΑΒΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΩΝ- ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΛΥΣΗΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΙΣΤΩΝ
Αρχείο (351,1 KB), Συνοδευτικό 1 (45 KB)

23.5.2017 ΣΜ140 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΩΝΙΩΝ –ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ-ΠΑΣΤΑΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
Αρχείο (304,4 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

22.5.2017 ΣΤ30 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Αρχείο (658,4 KB), Συνοδευτικό 1 (50,5 KB)

22.5.2017 ΣΤ29 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
Αρχείο (570,9 KB), Συνοδευτικό 1 (47 KB)

22.5.2017 ΣΤ28 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Αρχείο (340,9 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

22.5.2017 ΣΤ27 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ
Αρχείο (406,1 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

22.5.2017 ΣΤ26 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (423,4 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

22.5.2017 ΣΜ141 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΟΣ
Αρχείο (278,9 KB)

22.5.2017 ΣΜ139 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
Αρχείο (288,4 KB)

22.5.2017 ΣΜ138 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (307,8 KB), Συνοδευτικό 1 (43,5 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

26.5.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Κας ΤΟΥΛΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Αρχείο (407,9 KB)

10.5.2017 ευχαριστηρια επιστολη ΜΠΑΜΠΑΝΗ για την ιδρυση ΣΕΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ
Αρχείο (145,7 KB)

3.5.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αρχείο (152,2 KB)

Διαβουλεύσεις

22.5.2017 ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ανακοίνωση (233,1 KB)

3.5.2017 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014
Ανακοίνωση (215 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<