Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2313 303 774 & 789
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ahepa.citizenadvoffice@n3.syzefxis.gov.gr, Περισσότερα...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Τα έσοδα της παράστασς PREMIERA της 25ης Φεβρουαρίου θα δοθούν για ενίσχυση στην Μονάδας Εφήβων του Νοσοκομείου

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

15.2.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ανακοίνωση (74 KB)

15.2.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ανακοίνωση (76,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

16.2.2018 8_2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πρόσκληση (717,4 KB)

16.2.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πρόσκληση (1105,9 KB)

15.2.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Πρόσκληση (1105,9 KB)

15.2.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV33141615-4)
Διακήρυξη (1241,6 KB), Συνοδευτικό 1 (12,5 KB), Συνοδευτικό 2 (41,6 KB)

15.2.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ.11/2018 - ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ - (CPV33141615-4 ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ)
Ανακοίνωση (284,3 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

13.2.2018 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
Ανακοίνωση (283,6 KB)

13.2.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2018 "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
Διακήρυξη (1729,3 KB)

1.2.2018 Διακήρυξη 54-2017 (Υπηρεσιών εστίασης (τραπεζοκόμων)
Διακήρυξη (1200,3 KB)

1.2.2018 Διακήρυξη 71-2015 (Υπηρεσιών παροχής γευμάτων (σίτιση))
Διακήρυξη (1669,2 KB)

1.2.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (1309,3 KB), Συνοδευτικό 1 (18,4 KB), Συνοδευτικό 2 (58 KB)

31.1.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6/2018 προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (cpv 33194100-7), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.
Ανακοίνωση (127,5 KB)

31.1.2018 ΤΕΥΔ 7_2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (65,5 KB)

31.1.2018 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Διακήρυξη (1853,7 KB), Συνοδευτικό 1 (11,8 KB)

31.1.2018 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ανακοίνωση (225,7 KB)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

15.2.2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Αρχείο (211,5 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

22.2.2018 Μ 59-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (αφορά Κέντρο Αίματος)
Αρχείο (315,1 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

8.2.2018 Ευχαριστήρια επιστολή του κου. Δημήτριου Χατζόπουλου
Αρχείο (16 KB)

5.2.2018 Ευχαριστήρια για Βιβλιοθήκη από κυρία Λαλοπούλου
Αρχείο (136,5 KB)

31.1.2018 Ευχαριστήρια επιστολή της οικογένειας Τόλικα
Αρχείο (182,2 KB)

Διαβουλεύσεις

23.2.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
Ανακοίνωση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ

23.2.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ
Ανακοίνωση (175,8 KB)

22.2.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ανακοίνωση (337,2 KB)

8.2.2018 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
Ανακοίνωση (210,9 KB)

7.2.2018 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ
Ανακοίνωση (210,7 KB)

31.1.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Ανακοίνωση (211,4 KB)

30.1.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (189,1 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<