Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Προϊστάμενος Τμήματος: Θέκλα Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο: 2310 993691
Θέση: Ισόγειο Παλαιού Κτιρίου

Τμήμα Κίνησης ΑσθενώνΤο Τμήμα Κίνησης Ασθενών φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση των εξιτηρίων και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. Τηρεί βιβλίο κενών κάθε φορά κρεβατιών και ενημερώνει τους αρρώστους για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών. Τηρεί βιβλίο ασθενών και παρέχει κάθε πληροφορία γι' αυτούς.

Χορηγεί πιστοποιητικά στους αρρώστους όταν τα ζητούν, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.


Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Γραφείο Κίνησης
Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Σχεδιάγραμμα πτέρυγας

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Γραφείο Κίνησης
Γραφείο Κίνησης Ασθενών