Κατάλογοι Βιβλιοθήκης /
Ηλεκτρονικά Περιοδικά προσβάσιμα και Βιβλία από το Δίκτυο της Βιβλιοθήκης


 


Wiley, InterScience

Books@Ovid. Περιλαμβάνει περίπου 100 βιβλία

NCBI Bookshelf

Google Books

Science Direct.com

SpringerLink

EBSCOhost

SpringerImages