Λίστες Χειρουργείων

9.10.2018 Λίστες Χειρουργείων Οκτωβρίου 2018


11.9.2018 Λίστες Χειρουργείων Σεπτεμβρίου 2018


3.8.2018 Λίστες Χειρουργείων Αυγούστου 2018


10.7.2018 Λίστες Χειρουργείων Ιουλίου 2018


6.6.2018 Λίστες Χειρουργείων Ιουνίου 2018


9.5.2018 Λίστες Χειρουργείων Μαϊου 2018


4.4.2018 Λίστες Χειρουργείων Απριλίου 2018


5.3.2018 Λίστες Χειρουργείων Μαρτίου 2018


5.3.2018 Λίστες Χειρουργείων Φεβρουαρίου 2018


15.1.2018 Λίστες Χειρουργείων Ιανουαρίου 2018


8.12.2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017


6.11.2017 Λίστες Χειρουργείων Νοεμβρίου 2017


2.10.2017 Λίστες Χειρουργείων Οκτωβρίου 2017


1.9.2017 Λίστες Χειρουργείων Σεπτέμβριου 2017


28.7.2017 ΓΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017


28.7.2017 Λίστα χειρουργείων NX Αύγουστος 2017


28.7.2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΦΘΑ 2017


28.7.2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΧ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017


28.7.2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΩΡΛ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017


28.7.2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Α΄ ΠΡΟΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


28.7.2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017


28.7.2017 Η λίστα των προγραμματισμένων επεμβάσεων του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος ΑΧΕΠΑ για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017


4.7.2017 Λίστα Χειρουργείων Ιουλίου 2017