Λίστες Χειρουργείων

10.7.2018 Λίστες Χειρουργείων Ιουλίου 2018
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (209,7KB), ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (213,3KB), ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (213,9KB), ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (253,4KB), ΠΡΧ ΚΛΙΝΙΚΗ (216,9KB), ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ (216,3KB)

6.6.2018 Λίστες Χειρουργείων Ιουνίου 2018
Αγγειοχειρουργική Κλινική (212,5KB), Γ' Χειρουργική Κλινική (221,6KB), Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική (212,2KB), Νευροχειρουργική Κλινική (215,7KB), Οφθαλμολογική Κλινική (264,5KB), Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (218,6KB), Κλινική ΩΡΛ (232,6KB)

9.5.2018 Λίστες Χειρουργείων Μαϊου 2018
Γ' Χειρουργική Κλινική (219,2KB), Αγγειοχειρουργική Κλινική (212,3KB), Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική (213KB), Νευροχειρουργική Κλινική (215KB), Οφθαλμολογική Κλινική (257,3KB), Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (219,4KB), ΩΡΛ Κλινική (232,4KB)

4.4.2018 Λίστες Χειρουργείων Απριλίου 2018
Γ' Χειρουργική Κλινική (216,7KB), Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική (213,1KB), Νευροχειρουργική Κλινική (214,9KB), Οφθαλμολογική Κλινική (242,7KB), Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (219,6KB), ΩΡΛ Κλινική (227,8KB), Αγγειοχειρουργική Κλινική (212,5KB)

5.3.2018 Λίστες Χειρουργείων Μαρτίου 2018
Αγγειοχειρουργική Κλινική (204,5KB), Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική (202,1KB), Νευροχειρουργική Κλινική (205,1KB), Οφθαλμολογική Κλινική (250,1KB), Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (210,3KB), Κλινική ΩΡΛ (223,4KB), Γ' Χειρουργική Κλινική (208,4KB)

5.3.2018 Λίστες Χειρουργείων Φεβρουαρίου 2018
Γ' Χειρουργική Κλινική (210,6KB), Αρχείο (203,6KB), Συνοδευτικό 1 (203,1KB), Συνοδευτικό 2 (201KB), Συνοδευτικό 3 (240KB), Συνοδευτικό 4 (205,9KB), Συνοδευτικό 5 (220KB)

15.1.2018 Λίστες Χειρουργείων Ιανουαρίου 2018
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κλινική (210,7KB), Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κλινική (237,5KB), ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κλινική (209,6KB), ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κλινική (215,3KB), ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Κλινική (363,5KB), ΠΡΧ Κλινική (222,9KB), ΩΡΛ Κλινική (254,3KB)

8.12.2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Αρχείο (2493,3KB), Α' Νευροχειρουργικής Κλινική (368,1KB), Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (368,3KB), Αγγειοχειρουργικης Κλινικής (361,7KB), Γ' Χειρουργική Κλινική (377,9KB), Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής (356,6KB), Οφθαλμολογική Κλινική (441KB), ΩΡΛ Κλινική (399,6KB)

6.11.2017 Λίστες Χειρουργείων Νοεμβρίου 2017
Γ' Χειρουργική Κλινική (10,9KB), Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής (32,5KB), Α' Νευροχειρουργικής Κλινική (35KB), Οφθαλμολογική Κλινική (14,6KB), Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (21,5KB), Αγγειοχειρουργικης Κλινικής (26,5KB)

2.10.2017 Λίστες Χειρουργείων Οκτωβρίου 2017
Αγγειοχειρουργικής Κλινικής (11,5KB), Γ' Χειρουργικής Κλινικής (11,3KB), Α' Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής (31KB), Α' Νευροχειρουργικής Κλινικής (24KB), Α' Οφθαλμολογικής Κλινικής (12,3KB), Κλινική ΩΡΛ (12,9KB), Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (31,5KB)

1.9.2017 Λίστες Χειρουργείων Σεπτέμβριου 2017
Αγγειοχειρουργική Κλινική (12KB), Γ Χειρουργική Κλινική (10,5KB), Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική (29,5KB), Νευροχειρουργική Κλινική (24KB), Οφθαλμολογική Κλινική (12,2KB), ΩΡΛ Κλινική (12,9KB), Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (29KB)

28.7.2017 ΓΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Αρχείο (11KB)

28.7.2017 Λίστα χειρουργείων NX Αύγουστος 2017
Αρχείο (24KB)

28.7.2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΦΘΑ 2017
Αρχείο (11,2KB)

28.7.2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΧ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Αρχείο (20,5KB)

28.7.2017 ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΩΡΛ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Αρχείο (11,4KB)

28.7.2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Α΄ ΠΡΟΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Αρχείο (10KB)

28.7.2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Αρχείο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ

28.7.2017 Η λίστα των προγραμματισμένων επεμβάσεων του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος ΑΧΕΠΑ για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Αρχείο (23KB)

4.7.2017 Λίστα Χειρουργείων Ιουλίου 2017
Αγγειοχειρουργική Κλινική (11,2KB), Γ' Χειρουργική Κλινική (10,4KB), Α' Νευροχειρουργική Κλινική (23,5KB), Α' Οφθαλμολογική Κλινική (11,6KB), Α' ΩΡΛ (10,4KB), Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (30KB), Α' Θωρακοχειρουργική Κλινική (10,3KB)

2.6.2017 Λίστες Χειρουργείων Ιουνίου 2017
Αγγειοχειρουργικό (11,5KB), Α' Καρδιοχειρουργική Κλινική (10,1KB), Γ' Χειρουργική (10,2KB), Α' Νευροχειρουργική Κλινική (28KB), Α' Οφθαλμολογική Κλινική (12,7KB), Α' ΩΡΛ Κλινική (13KB), Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (26KB)

4.5.2017 Λίστες Χειρουργείων Μαϊου 2017
Αγγειοχειρουργικό (9,6KB), Προπαιδευτική Χειρουργική (26,5KB), ΩΡΛ (13KB), Καρδιοθωρακοχειρουργικό (9,9KB), Οφθαλμολογική (12,3KB), Νευροχειρουργική (28KB), Γ' Χειρουργική (11,2KB)

3.4.2017 Λίστες Χειρουργείων Απριλίου 2017
Αγγειοχειρουργικό (10,4KB), Γ' Χειρουργική (12,1KB), Καρδιοθωρακοχειρουργικό (10,8KB), Νευροχειρουργική (11,2KB), Οφθαλμολογικό (11,6KB), Προπαιδευτική Χειρουργική (12KB), ΩΡΛ (12,6KB)