Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Καθηγητής - Διευθυντής: Ζεμπεκάκης Παντελής


Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Σχεδιάγραμμα Κλινικής

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας