Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

Καθηγητής - Διευθυντής: Ζεμπεκάκης Παντελής


Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

Σχεδιάγραμμα Κλινικής

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης