Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Καθηγητής - Διευθυντής: Ζεμπεκάκης Παντελής


Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Σχεδιάγραμμα Κλινικής

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού