ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΑ

Καθηγητής - Διευθυντής: Δημήτριος Βασιλάκος

  • ΜΕΘΑ
  • Ιατρείο Πόνου (υπο κατασκευή)
  • Χειρουργεία (υπο κατασκευή)

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

Σχεδιάγραμμα Κλινικής

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική