Οφθαλμολογική Κλινική

Καθηγητής - Διευθυντής: Φώτιος Τοπούζης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Οφθαλμολογική Κλινική
Οφθαλμολογική Κλινική

Σχεδιάγραμμα Κλινικής

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Οφθαλμολογική Κλινική
Οφθαλμολογική Κλινική