Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

Καθηγητής - Διευθυντής: Αντώνιος Μιχαλόπουλος

  • Τμήμα Μαστού.
  • Τμήμα Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος.
  • Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής.
  • Εργαστήριο Παχέος Εντέρου.
  • Μονάδα Εγχειρητικής και Λαπαρασκοπικής Χειρουργικής.
  • Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
  • Αγγειοχειρουργική Μονάδα


Μέλη ΔΕΠ της ΚλινικήςΣχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

Σχεδιάγραμμα Κλινικής

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική