Τμήμα ανοσοενζυμικών εξετάσεων (ELISA)

 


Στο τμήμα ανοσοενζυμικών εξετάσεων (ΕLISA) πραγματοποιούνται:
  • SHBG (Sex hormone-binding globulin)
  • 17-OH-PR (17-hydroxyprogesterone)
  • hGH (Human growth hormone) κ.α

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Βιοχημικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Βιοχημικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο