Τμήμα ειδικών Βιοχημικών εξετάσεων

 


Στο τμήμα ειδικών Βιοχημικών εξετάσεων πραγματοποιούνται VMA, αλδολάση, αμμωνία, σίδηρος ούρων, γαλακτικό οξύ, C-πεπτίδιο, Ομοκυστεΐνη κ.α


Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Βιοχημικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Βιοχημικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο