Τμήμα ούρων και λοιπών βιολογικών υγρών

 


Το τμήμα ούρων και λοιπών βιολογικών υγρών πραγματοποιούνται:
  • Η Γενική και μικροσκοπική εξέταση ούρων
  • Ο έλεγχος βιολογικών υγρών (ΕΝΥ, πλευριτικό, περιτοναϊκό, αρθρικό κ.α)
  • Ο ποιοτικός έλεγχος των πρωτεϊνών ούρων 24ωρου (Ανοσοκαθήλωση-Λεύκωμα Bence-Jones ούρων)
  • Κορτιζόλη ούρων 24ωρου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Βιοχημικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Βιοχημικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο