Τμήμα προσδιορισμού επιπέδων φαρμάκων

 


Στο τμήμα προσδιορισμού επιπέδων φαρμάκων όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος των παρακάτω φαρμάκων:
 • Digoxin,
 • Theophylline,
 • Carbamazepine,
 • Phenobarbital,
 • Phenyntoin,
 • Valproic acid,
 • Vancomycin,
 • Cyclosporin,
 • Salicylate,
 • Acetaminophen,
 • Methotrexate

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Βιοχημικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Βιοχημικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο