Ιατρική Φυσική

Καθηγητής - Διευθυντής: Σιούντας Αναστάσιος

  • Ακτινολογικό – Ακτινοσκοπικό Τμήμα.    
  • Τμήμα Υπερήχων.
  • Τμήμα Μαγνητικών Τομογράφων.
  • Τμήμα Αξονικού Τομογράφου.
  • Τμήμα Μαστογραφίας.
  • Τμήμα Αγγειογραφικό Επεμβατικό.
  • Ψηφιακή Ακτινολογική Μονάδα.  
  • Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων – Επείγουσας Ακτινολογίας Φορητών ακτινολογικών μηχανημάτων.
  • Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Πυρηνική Ιατρική
Πυρηνική Ιατρική