Εκπαιδευτικό έργο μικροβιολογικού και βιοχημικού εργαστηρίου 2016 

ΗΜ/ΝΙΑ

 

             ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

27/09/2016

Εξέταση σπέρματος σύμφωνα με το τελευταίο πρωτόκολλο της WHΟ

Σ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

04/10/2016

Μορφολογία σπέρματος - Προϋποθέσεις αξιόπιστου σπερμοδιαγράμματος,

Σ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

11/10/2016

Διάγνωση Αιμοσφαιρινοπαθειών

Δ.ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

19/10/2016

Διασφάλιση ποιότητας στο Βιοχημικό Εργαστήριο

Γ.ΚΟΛΙΑΚΟΣ

20/10/2016

Πεωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια και αυτοανοσία
(από την θεωρία στην πράξη)

Ε.ΓΟΥΝΑΡΗ
I.ΚΥΡΙΑKΙΔΗΣ

01/11/2016

Αξιολόγηση Γενικής Αίματος στα παιδιά

 Θ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

09/11/2016

Εργαστηριακή Προσέγγιση Ελονοσίας

Α.ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
Ζ.ΤΕΓΟΥ

16/11/2016

Κλινική και Εργαστηριακή Προσέγγιση Τοξοπλάσμωσης

Ε.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΛΥΝΟΥ.Α

23/11/2016

Γενική Ούρων στην καθημερινή κλινικοεργαστηριακή πράξη

ΑΙΚ. ΘΥΣΙΑΔΟΥ

30/11/2016

Κλινική και Εργαστηριακή διερεύνηση λοιμώξεων από Ερπητοiούς

Σ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Μ. ΒΕΛΕΝΗ

07/12/2016

Εργαστηριακή διερεύνηση μονοκλωνικών γαμμαπαθειών. Εμπειρία του Εργαστηρίου

Β. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
Λ. ΤΟΠΤΣΗ

14/12/2016

Καλλιέργεια ούρων

Ο. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Β. ΔΡΑΓΑΝΟΥΔΗΣ

11/01/2017

Μεταβολισμός λιποπρωτεΐνών

Β. ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ

18/01/2017

Καρκινικοί Δείκτες

Γ.ΚΟΛΙΑΚΟΣ

25/01/2017

Αντιβιοτικά

Ε. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ
Α.ΤΣΟΧΑΣχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο