Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Διευθύντρια – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Λεμονιά Σκούρα


Διευθύντρια Εργαστηρίου
Λεμονιά Σκούρα , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας
2313 303108, 2313 304821 (φαξ), mollyskoura@gmail.com

Πληροφορίες
2313 303331, 2313 303098

Μικροβιολογικο

Αιματολογικό Εργαστήριο

  • Μονάδα Αιμόστασης.
  • Μονάδα Συγγενών Αιμοσφαιρινοπαθειών.


Εκπαιδευτικό έργο μικροβιολογικού και βιοχημικού εργαστηρίου 2016

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο