Πανεπιστημιακό Μικροβιολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΔιευθύντρια Εργαστηρίου
Λεμονιά Σκούρα , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας
2310 999108, φαξ 2310 994821, lemskour@auth.gr

Γραμματεία Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
2313 303553

Τμήματα


Αιματολογικό Τμήμα
 1. Μονάδα Εργαστηριακής Αιματολογίας
 2. Μονάδα Διερεύνησης Αιμοσφαιρινοπαθειών
 3. Μονάδα Αιμόστασης - Διερεύνησης Θρομβοφιλίας
 4. Μονάδα Μοριακού ελέγχου Αιματολογικών Νοσημάτων και Θρομβοφιλικής διάθεσης

Ανοσολογικό Τμήμα
 1. Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής
 2. Μονάδα Ποιοτικού και Ποσοτικού Ελέγχου Πρωτεϊνών
 3. Μονάδα Ελέγχου Αυτοανοσίας / Αλλεργίας

Μικροβιολογικό Τμήμα
Α
 1. Μονάδα γενικής μικροβιολογίας και καλλιεργειών
 2. Μονάδα επιτήρησης ενδονοσοκομειακών λοιμόξεων και αντιμικροβιακής αντοχής
 3. Μονάδα μοριακής διαγνωστικής βακτηριακών λοιμώξεων
Β
 1. Μονάδα ανοσολογίας ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων
 2. Μονάδα μοριακής διάγνωσης ιογενών λοιμώξεων
 3. Μονάδα ελέγχου ενδονοσοκομειακών ατυχημάτων και μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων


Εκπαιδευτικό έργο μικροβιολογικού και βιοχημικού εργαστηρίου 2016

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο