Τμήμα Λοιμώξεων και Μοριακής Διάγνωσης

Καθηγήτρια - Διευθύντρια: Λεμονιά Σκούρα
Υπεύθυνη τμήματος: Ε. Σιδηροπούλου
Τηλ. 2313 303540


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διευθύντρια:
ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΚΟΥΡΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Διευθύντρια ΕΣΥ:
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ιατρός Βιοπαθολόγος

Διευθύντρια ΕΣΥ:
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Ιατρός Βιοπαθολόγος

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων:
ΤΑΣΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(ΒΙΒΕ):
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ
Το εργαστήριο στηρίζει τον έλεγχο αντισωμάτων και αντιγόνων έναντι διαφόρων μικροοργανισμών (ιών, βακτηρίων, μυκήτων και παρασίτων) καθώς και την ανίχνευση πυρηνικών οξέων αυτών με μοριακές τεχνικές. Δέχεται δείγματα ασθενών του Νοσοκομείου μας, δείγματα ασθενών άλλων Νοσ/μείων και μεγάλο αριθμό δειγμάτων εξωτερικών ασθενών από 25ετίας.

Το εργαστήριο παρέχει επιπλέον εκπαιδευτικό έργο σε ειδικευόμενους ιατρούς και φοιτητές και αναπτύσσει ερευνητικό έργο. Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών ως προς την διάγνωση των λοιμωδών νοσημάτων και τον έλεγχο ανοσίας έναντι σημαντικών παθογόνων, επιδιώκοντας την ποιότητα στις εφαρμοζόμενες εργαστηριακές εξετάσεις, τη συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό αντισωμάτων και αντιγόνων σε βιολογικά υγρά, καθώς και την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό ιικού φορτίου ή άλλου μικροοργανισμού σε αυτά. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται ανοσοενζυμικοί προσδιορισμοί (EIA) όπως Enzyme Linked Immunosorbent assay (ELISA) και Μικροσωματιδιακή Ανοσολογική Χημειοφωταύγεια (CMIA), έμμεσοs ανοσοφθορισμός (IIF),συγκολλητινοαντιδράσεις, ανοσοχρωματογραφία, ανοσοαποτύτωση (Western Blot), και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR).

Το εργαστήριο υποστηρίζεται από το πληροφορικό σύστημα LIS.


ΠΕΔΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  • Προσδιορισμός αντισωμάτων και αντιγόνων στο περιφερικό αίμα και ENY κατά τη διαγνωστική διερεύνηση και παρακολούθηση ηπατιτίδων, HIV λοίμωξης, λοίμωξης από κυτταρομεγαλοιό (CMV), ιό ερυθράς και Toxoplasma gondii με μεθοδολογία CMIA.

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

HIV αντιγόνο-αντίσωμα

CMIA

HBsAg

 

CMIA

HBsAg επιβεβαίωση

 

CMIA

HBeAg

 

CMIA

Anti-HBs ( αποτελέσματα σε IU/ml)

CMIA

Anti-Hbe

CMIA

Anti-HBc (IgG+IgM)

CMIA

Anti-HBc-IgM

CMIA

Anti-HCV (IgG+IgM)

CMIA

HCV Αντιγόνο

CMIA

Anti-HAV (IgG) (ποιοτικό)

 

CMIA

Anti-HAV-IgM

CMIA

Anti-ΤΟΧΟ IgG  (αποτελέσματα σε IU/ml)

CMIA

Anti-ΤΟΧΟ IgΜ

CMIA

Anti-C.M.V. IgG

CMIA

Anti-C.M.V. IgM

CMIA

Αντισώματα  έναντι ιού Ερυθράς (Rubella) IgG (αποτελέσματα σε IU/ml)

CMIA

Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς (Rubella) IgM  

CMIA

Αντισ. έναντι του ιού Epstein- Barr (EBV) VCA IgG

CMIA

Αντισ. έναντι του ιού Epstein- Barr (EBV)  VCA IgM

CMIA

Syphilis IgG/IgM (Ολικά) Αντισώματα (Architect)

CMIA


  • Προσδιορισμός αντισωμάτων IgG, IgM, IgA έναντι του ιού της ηπατίτιδας D (HDV), του ιού της Ιλαράς, του ιού της παρωτίτιδας, των αδενοϊών, του Έρπητα Ι-ΙΙ (HSV), του ιού του αναπνευστικού συγκυτίου (RSV), του Μυκοπλάσματος πνευμονίας και των χλαμυδίων.

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Anti-CMV IgM (Capture Elisa)

 

ELISA

 

Anti- HDV (IgG+IgM)

ELISA

 

Anti- HDV IgM

ELISA

 

HDAg

 

 

ELISA

 

Αντισ. έναντι Αδενοϊού (Adenovirus)IgA

ELISA

 

Αντισ. έναντι Αδενοϊού (Adenovirus )IgG

ELISA

 

Αντισ. έναντι Αδενοϊού (Adenovirus )IgM

ELISA

 

Αντισ. έναντι του ιού του αναπν. συγκυτίου (RSV) IgA

ELISA

 

Αντισ. έναντι του ιού του αναπν. συγκυτίου (RSV) IgG

ELISA

 

Αντισ. έναντι του ιού του αναπν. συγκυτίου (RSV) IgM

ELISA

 

Αντισ. έναντι του ιού του απλού έρπητα I-II (HSV I-II) ΙgG

ELISA

 

Αντισ. έναντι του ιού του απλού έρπητα I-II (HSV I-II) ΙgM

ELISA

 

Αντισ. έναντι του ιού ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV) IgG

ELISA

 

Αντισ. έναντι του ιού ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV) IgΜ

ELISA

 

Αντισ. έναντι ιού ιλαράς (measles) IgG  

 

ELISA

 

Αντισ. έναντι ιού ιλαράς (measles) IgΜ

ELISA

 

Αντισ. έναντι του ιού της παρωτίτιδας (mumps) IgG

ELISA

 

Αντισ. έναντι του ιού της παρωτίτιδας (mumps) IgM

ELISA

 

Αντισ. έναντι Μυκοπλάσματος πνευμονίας (Mycoplasma pneumoniae)IgA

ELISA

 

Αντισ. έναντι Μυκοπλάσματος πνευμονίας (Mycoplasma pneumoniae)IgG

ELISA

 

Αντισ. έναντι Μυκοπλάσματος πνευμονίας (Mycoplasma pneumoniae)IgΜ

ELISA

 

Αντισ. έναντι Χλαμυδίων πνευμονίας (Chlamydia pneum.)IgA

ELISA

 

Αντισ. έναντι Χλαμυδίων πνευμονίας (Chlamydia pneum.)IgG

ELISA

 

Αντισ. έναντι Χλαμυδίων πνευμονίας (Chlamydia pneum.)IgΜ

ELISA

 


  • Επιβεβαιωτική μέθοδος για την ηπατίτιδα C

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Anti- HCV RIBA

 

ανοσοαποτύπωση με ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες παραγόμενες από το E. Coli στη μη δομική περιοχή NS3, NS4 και πεπτίδια υψηλής αντιγονικότητας στη δομική περιοχή C1, C2 και στη μη δομική περιοχή NS4.

 


  • Προσδιορισμός αντισωμάτων  με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού (IIF)

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Αντισ. έναντι Bartonella henselae IgG

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Bartonella henselae IgΜ

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Bartonella quintana IgG

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Bartonella quintana IgM

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Chlamydia pneum.IgG

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Chlamydia pneum.IgM

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Chlamydia psitt.IgG

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Chlamydia psitt.IgM

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Chlamydia trach.IgG

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Chlamydia trach.IgM

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Coxiella burnetii IgG phase I

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Coxiella burnetii IgM phase I

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Coxiella burnetii IgG phase II

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Coxiella burnetii IgM phase II

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Rickettsia typhi IgG

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Rickettsia typhi IgM

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Rickettsia rickettsii IgG

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Rickettsia rickettsii IgM

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Αντισ. έναντι Legionella pneumophila (IgG+IgM

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

FTA - Abs για την ωχρά σπειροχαίτη (Treponema pallidum)

έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)


  • Προσδιορισμός αντισωμάτων και αντιγόνων με ταχείες μεθόδους (Rapid test)

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Αντισ.έναντι Helicobacter pylori

ανοσοχρωματογραφία

Αnti-HIV rapid test

ανοσοχρωματογραφία

Αντισ. έναντι εχινοκόκκου (Echinococcus granulosus)

ανοσοχρωματογραφία

Mono-Test

ανοσοχρωματογραφία

Αντιγόνο Legionella pneumophila ούρων

ανοσοχρωματογραφία

Αντιγόνο πνευμονιοκόκκου ούρων (Streptococcus pneumoniae Ag)

ανοσοχρωματογραφία


  • Προσδιορισμός αντισωμάτων με συγκολλητινοαντιδράσεις και κροκιδωτικές δοκιμασίες.

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Widal  (anti-Salmonella typhi O)

συγκολλητινοαντίδραση

Widal   (anti- Salmonella typhi H)

συγκολλητινοαντίδραση

Wright (anti-Brucella abortus)

συγκολλητινοαντίδραση

R.P.R.

κροκιδωτική δοκιμασία

V.D.R.L.

κροκιδωτική δοκιμασία


  •  Μοριακές εξετάσεις για ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό ιικού φορτίου με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) για ηπατίτιδα Β (HBV), ηπατίτιδα C ( HCV ), ερπητοϊούς και ιούς Polyoma. Αναζήτηση και ποσοτικός προσδιορισμός DNA τοξοπλάσματος.

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Ιός ηπατίτιδας Β (HBV)

Real time PCR

Ιός ηπατίτιδας C ( HCV )

Real time PCR

Kυτταρομεγαλοϊός (CMV)

Real time PCR

Ιός EpsteinBarr (EBV)

Real time PCR

Ιός απλού έρπητα I/ΙI(HSV)

Real time PCR

Ιός Varicella zoster (VZV)

Real time PCR

Τoxoplasma gondii

Real time PCR

Polyoma virus (JCV/BK)

Real time PCR
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

α) Αναζήτηση αντιγόνου-αντισώματος
-ορός αίματος (σωληνάριο χωρίς αντιπηκτικό)
-ΕΝΥ (εγκεφαλονωτιαίο υγρό)
-ούρα αυτούσια.

Οι ποσότητες για τη μεθοδολογία CMIA είναι 400-600 μl ανάλογα με τον αριθμό των ζητούμενων εξετάσεων, περίπου 500 μl για τη μεθοδολογία ELISA και έμμεσου ανοσοφθορισμού, και περίπου 1ml αυτούσια ούρα.

β) Μοριακές τεχνικές
Ιός ηπατίτιδας Β (HBV) και ηπατίτιδας C (HCV ) : Ορός αίματος (1200μl ορού που προέρχεται από περίπου 6 ml ολικού αίματος χωρίς αντιπηκτικό).

Kυτταρομεγαλοϊός (CMV): Ούρα σε υποψία πρωτολοίμωξης, ENY, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL), αμνιακό υγρό, πλάσμα, ιστοτεμάχιο, ξέσματα ή οποιοδήποτε βιολογικό υγρό αναλόγως της βλάβης.

Ιός Epstein Barr (EBV): Ορός αίματος ή πλάσμα (από 2,5 ml αίμα με EDTA ή κιτρικό Να) ή ιστοτεμάχιο (σε αποστειρωμένο δοχείο χωρίς φορμόλη ή οποιοδήποτε άλλο συντηρητικό).

Ιός απλού έρπητα I-II (HSV) και Varicella zoster (VZV): ΕΝΥ, ορός αίματος, πλάσμα, ιστοτεμάχιο ή οποιοδήποτε βιολογικό υγρό αναλόγως της βλάβης.

Τoxoplasma gondii: ολικό αίμα ( σωληνάριο γενικής αίματος με EDTA), ΕΝΥ ή αμνιακό υγρό.

Polyoma virus (JCV/BK): ΕΝΥ, ούρα ή ορός αίματος.


ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Τα δείγματα που αποστέλλονται για μοριακό έλεγχο θα πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή. Η αιμοληψία δεν πρέπει να γίνεται με γάντια που έχουν ταλκ. Το δέρμα θα πρέπει να στεγνώσει καλά από το οινόπνευμα που χρησιμοποιήσαμε πριν την αιμοληψία. Η ηπαρίνη απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως αντιπηκτικό. Ταλκ, αιθανόλη και ηπαρίνη είναι αναστολείς της εξέτασης.

Για την ανίχνευση λοιμώξεων τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, στην αρχή της λοίμωξης. Είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος να αναγράφεται η ημέρα νόσου και άλλες κλινικές πληροφορίες. Όταν στέλνονται δύο δείγματα ορού πρέπει να έχουν μεταξύ τους διαφορά 2-3 εβδομάδες.

Τα δείγματα που προορίζονται για μοριακό έλεγχο αποστέλλονται αυθημερόν, διαφορετικά πρέπει να καταψύχονται. Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις τα δείγματα αποστέλλονται αυθημερόν ή διατηρούνται στην ψύξη. Κατά την αποστολή από άλλα νοσοκομεία τα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται σε δοχεία με παγοκύστεις.


ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Ημέρες εργάσιμες και πρωινές ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του τμήματος.


Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Σχεδιάγραμμα Εργαστηρίου

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο