Διαδικασία Προγραμματισμού Ραντεβού στον Αξονικό και Μαγνητικό ΤομογράφοΑ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
(παραπεμπτικό από γιατρό εκτός νοσοκομείου)

Τα ραντεβού προγραμματίζονται τηλεφωνικά από την Γραμματεία του εργαστηρίου τηλ. 2313 303 885.

Διαδικασία: Το ραντεβού χορηγείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του πολίτη με την γραμματεία του εργαστηρίου και ανάλογα με το είδος της εξέτασης και προτείνεται πιθανή ημερομηνία και ώρα εξέτασης.

Εφόσον ο πολίτης συμφωνεί με τον χρόνο του ραντεβού, τότε μόνο αποστέλλει το παραπεμπτικό της εξέτασης.

Εν συνεχεία αποστέλλονται στον πολίτη, με φαξ ή ηλεκτρονική επιστολή, λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση όπως σκιαστικά φάρμακα, φαρμακευτικές οδηγίες απευαισθητοποίησης σε περίπτωση αλλεργίας, μεταλλικά αντικείμενα, κ.α.

Η αποστολή και η κατανόηση των οδηγιών επιβεβαιώνονται τηλεφωνικά από την γραμματεία του εργαστηρίου.

Λίγες ημέρες νωρίτερα του προκαθορισμένου ραντεβού, η γραμματεία επιβεβαιώνει-οριστικοποιεί το ραντεβού, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πολίτη.

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
(παραπεμπτικό από τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου)

Διαδικασία: Οι πολίτες που λαμβάνουν παραπεμπτικό από τα Τ.Ε.Ι. , προσέρχονται αυτοπροσώπως στην γραμματεία του εργαστηρίου, προγραμματίζουν το ραντεβού και λαμβάνουν γραπτές οδηγίες για την διαδικασία.

Παραλαβή αποτελεσμάτων

  • Ο Πολίτης παραλαμβάνει το πόρισμα και αντίγραφο DVD Αξονικής και Μαγμητικής εξέτασης κατόπιν αίτησης (εδώ) στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών. (οδηγίες υποβολής αίτησης)
  • Η γραμματεία του εργαστηρίου επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον πολίτη και τον ενημερώνει για τον τρόπο παραλαβής.
  • Η παραλαβή γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο από ΚΕΠ ή την αστυνομία.

Φαξ: 2313 303 885 E-mail : gr.ct-mri@n3.syzefxis.gov.gr