Αρχεία προκυρήξεων προσλήψεων προσωπικού

Κατεβάστε τις πιο πρόσφατες προκυρήξεις και διαγωνισμούς


11.2.2020 Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ως ακολούθως


06.02.2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ


16.10.2019 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ -200- ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


30.9.2019 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. (ΙΔΙΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ


19.8.2019 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ -200- ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


30.7.2019 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ -200- ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


22.5.2019 Απόφαση Προκήρυξης θέσεων Ειδικευομενων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.


26.3.2019 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη εποχικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας