Αρχεία προκυρήξεων προσλήψεων προσωπικού

Κατεβάστε τις πιο πρόσφατες προκυρήξεις και διαγωνισμούς

18.7.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.
Απόφαση-Προκήρυξη (245,6KB), Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στην επιλογή πρόσληψης (62KB), Υπεύθυνη δήλωση διορισμού 1 (48,5KB), Υπεύθυνη δήλωση διορισμού 2 (46KB)

5.4.2017 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων κλάδων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Απόφαση - Προκήρυξη (274,9KB), ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ (62KB), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 (48,5KB), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 (46KB)

5.8.2016 Απόφαση - Προκήρυξη θέσης ειδικευόμενου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.
Αρχείο (313KB), Συνοδευτικό 1 (62KB), Συνοδευτικό 2 (48,5KB), Συνοδευτικό 3 (46KB)