Αρχεία προκυρήξεων προσλήψεων προσωπικού

Κατεβάστε τις πιο πρόσφατες προκυρήξεις και διαγωνισμούς

26.3.2018 Απόφαση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
Αρχείο (200,1KB)

18.7.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.
Απόφαση-Προκήρυξη (245,6KB), Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής στην επιλογή πρόσληψης (62KB), Υπεύθυνη δήλωση διορισμού 1 (48,5KB), Υπεύθυνη δήλωση διορισμού 2 (46KB)

5.4.2017 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων κλάδων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Απόφαση - Προκήρυξη (274,9KB), ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ (62KB), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 (48,5KB), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 (46KB)