Πρόσφατες ειδήσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις που αφορούν το νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.

11.4.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018
Ανακοίνωση (76,5KB)

14.3.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση (76,5KB)

15.2.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ανακοίνωση (74KB)

15.2.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ανακοίνωση (76,5KB)

19.1.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση (76,5KB)

16.1.2018 Από 01.01.2018 η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ επεκτείνει τη δράση της και ξεκινά το δανεισμό λογοτεχνικών βιβλίων σε ασθενείς και συνοδούς αυτών. Ο δανεισμός θα πραγματοποιείται προς το παρόν, μόνον εντός της Βιβλιοθήκης. Το Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης και Υποστήριξης του Δανεισμού Λογοτεχνικών Βιβλίων έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και την Προϊσταμένη του, κα. Μ. Ελευθεριάδου η οποία και το εκπόνησε.


19.12.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση (77KB)

16.11.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77KB)

17.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77KB)

18.9.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Αρχείο (77KB)

21.8.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77KB)

16.6.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77,5KB)

9.6.2017 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 2017
Αρχείο (1803,1KB), Συνοδευτικό 1 (2356,3KB)

19.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77,5KB)

13.4.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77KB)

15.3.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77,5KB)

15.2.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Αρχείο (78,5KB)

2.2.2017 ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ: Αγαπητοί αιμοδότες μας εκτάκτως σήμερα, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, θα χρειαστεί να διακοπούν οι πρωινές αιμοληψίες πιο νωρίς. Γι αυτό παρακαλούμε να έρθετε πριν από τις 12.00. Το απογευματινό ωράριο ισχύει κανονικά. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση.


16.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (78KB)

10.1.2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας
Ανακοίνωση (57,7KB)

9.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (96,5KB)

21.12.2016 Ανακοινώνουμε ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τον ορισμό μελών ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑ-ΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66/2016 (5) ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, συνολικής αξίας 8.990,00€ συμπεριλαμβανομέ-νου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879).
Ανακοίνωση (82,5KB)

13.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (80KB)

12.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (94,5KB)

31.10.2012 Νέα πτέρυγα στο Νοσοκομείο μας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Ανακοίνωση (515,1KB)