Πρόσφατες ειδήσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις που αφορούν το νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.

16.11.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77KB)

14.11.2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΜΑΘΗΤΩΝ- Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ
Αρχείο (194,2KB)

17.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77KB)

18.9.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Αρχείο (77KB)

21.8.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77KB)

16.6.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77,5KB)

9.6.2017 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 2017
Αρχείο (1803,1KB), Συνοδευτικό 1 (2356,3KB)

19.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77,5KB)

13.4.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77KB)

15.3.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77,5KB)

15.2.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Αρχείο (78,5KB)

2.2.2017 ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ: Αγαπητοί αιμοδότες μας εκτάκτως σήμερα, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, θα χρειαστεί να διακοπούν οι πρωινές αιμοληψίες πιο νωρίς. Γι αυτό παρακαλούμε να έρθετε πριν από τις 12.00. Το απογευματινό ωράριο ισχύει κανονικά. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση.


16.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (78KB)

10.1.2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας
Ανακοίνωση (57,7KB)

9.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (96,5KB)

21.12.2016 Ανακοινώνουμε ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τον ορισμό μελών ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑ-ΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66/2016 (5) ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, συνολικής αξίας 8.990,00€ συμπεριλαμβανομέ-νου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879).
Ανακοίνωση (82,5KB)

13.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (80KB)

12.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (94,5KB)

7.12.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ανακοίνωση (37,7KB)

30.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (83KB)

29.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
Ανακοίνωση (82KB)

21.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ανακοίνωση (78KB)

15.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (37,7KB)

11.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (104KB)

4.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (82KB)

20.10.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ανακοίνωση (78KB)

13.10.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (82,5KB)

30.9.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (96,5KB)

21.9.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ανακοίνωση (78KB)

20.9.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Αρχείο (78KB)

14.9.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανακοίνωση (96KB)

25.8.2016 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ανακοίνωση (73,5KB)

24.8.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ανακοίνωση (74KB)

10.8.2016 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ανακοίνωση (78KB)

1.8.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (79,5KB)

20.7.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Ανακοίνωση (77,5KB)

15.7.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (97,5KB)

31.10.2012 Νέα πτέρυγα στο Νοσοκομείο μας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Ανακοίνωση (515,1KB)