Διεύθυνση

Διευθύντρια: Χριστίνα Δημόνη

Τομεάρχες

1ος Παθολογικός Τομέας: Κων/νος ΤΟΥΦΑΣ,
2ος Παθολογικός Τομέας: Κων/να ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
3ος Χειρουργικός Τομέας: Αφροδίτη ΦΑΙΤΑΤΖΙΔΟΥ,
4ος Εργαστηριακός Τομέας: Μαρία ΆΓΓΟΥ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία / Διεύθυνση διαρθρώνεται ανάλογα με τη διάρθρωση των τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας / Διεύθυνσης. Επικεφαλής των τομέων είναι Τομεάρχες, που τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ. από το Διοικητή του Νοσοκομείου μετά από επιλογή τους από το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 4ης Δ.Υ.Π.Ε. Κ.Μ, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2889/2001. Επίσης, επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Σε όλα τα τμήματα  των τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  υπάρχουν προϊστάμενοι  οι οποίοι επιλέγονται  από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ., στο οποίο υπάγονται και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του νόμου 2683/1999.