Όργανα Διοίκησης Ανώτατου Επιπέδου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όργανα διοίκησης των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Διοικητής του Νοσοκομείου που είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε νοσοκομεία πάνω από 400 κλίνες προστίθεται και μια θέση Αναπληρωτή Διοικητή. Ο Διοιηκητής και ο αναπληρωτής Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων είναι πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης.
Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π οικ. 115013/24.10.2011 ΦΕΚ 360/25.10.2011 τ. ΥΟΟΔ Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ διορίστηκε Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης.

 

Διοικητής:
Αναστάσιος Σπανός

Αναπληρώτρια Διοικητή:
Βασιλική Κοκκινίδου

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Αναστάσιος Σπανός Δικοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2.

Βασιλική Κοκκινίδου, Αναπληρώτρια Διοικητή

3.

Αλέξανδρος-Αναστάσιος Γαρύφαλλος του Δημητρίου, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Εκπρόσωπος Α.Π.Θ.

Γεώργιος Κυριαζής του Οδυσσέα, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ανοσολογικό Εργαστήριο

4.

Κυριαζής Πιτιλάκης του Δημητρίου, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Εκπρόσωπος Α.Π.Θ.

Περικλής Μήτκας του Ακύλα, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.

 

5.

 Νικόλαος Ιντζεσίλογλου  του Γεωργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής  Α.Π.Θ.

-

6.

Δέσποινα Λασκαρίδου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης

Αναστασία Βιδάλη του Γεωργίου, Προϊσταμένη Τμήματος Έκδοσης αδειών Δήμου Θέρμης

 

7.

Αναστάσιος Σιαμαντούρας του Παναγιώτη, Διευθυντής Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Βογιατζής του Κωνσταντίνου, Τμηματάρχης ΚΒΣ, Β΄και Γ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης (πήγαν Α΄ Δ.Ο.Υ.),

8.

Alfred Barich του Vincent, Γιατρός, Εκπρόσωπος Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ Ελλάς

---

9.

Γεώργιος Αποστολίνας του Μιχαήλ,  Ιατρός

 

Χριστόφορος Ευθυμιάδης του Γεωργίου, Ιατρός

10.

Χριστόφορος Φορούλης του Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., ειδικότητας Θωρακοχειρουργικής, εκπρόσωπος ιατρών

 

11.

Αναστασία Πολίτου του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών-τριών, Εκπρόσωπος λοιπού προσωπικού

Ελένη Ντσούνου του Δημητρίου, κλάδου TΕ Νοσηλευτών-τριών, Εκπρόσωπος λοιπού προσωπικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΩΡΛ


Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Γραφείο Διοίκησης
Διοίκηση

Σχεδιάγραμμα Γραφείων Διοίκησης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Γραφείο Διοίκησης
Διοίκηση