Όργανα Διοίκησης Ανώτατου Επιπέδου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όργανα διοίκησης των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Διοικητής του Νοσοκομείου που είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε νοσοκομεία πάνω από 400 κλίνες προστίθεται και μια θέση Αναπληρωτή Διοικητή. Ο Διοιηκητής και ο αναπληρωτής Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων είναι πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης.
Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π οικ. 115013/24.10.2011 ΦΕΚ 360/25.10.2011 τ. ΥΟΟΔ Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ διορίστηκε Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης.

 

Διοικητής:
Αναστάσιος Σπανός

Αναπληρώτρια Διοικήτρια:
Βασιλική Κοκκινίδου

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Αναστάσιος Σπανός, Δικοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2.

Βασιλική Κοκκινίδου, Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Διοικήτρια

Βασίλειος Αναστασιάδης, Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

3.

Κωνσταντίνος Φωκάς , Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

Σεβαστή Μποσταντζοπούλου-Καμπούρογλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

4.

Κυριαζής Πιτιλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Δημήτριος Λαμπρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 

5.

Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

Θεόδωρος Σκλαβιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

6.

Αντώνιος Κυρίτσης, ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Θεόδωρος-Αριστείδης Τασούλας, ΤΕ Μηχανικών, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος της Περιφερειακής Δ/νσης Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης

 

7.

Γεώργιος Χρίστογλου, Αγρονόμος Τοπογράφος με Α'β, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Κατασκευών Έργων Δομών Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Γαβριήλ Τσεγκερλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α'β, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εργαστηρίων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

8.

Alfred Barich, Ιατρός, Εκπρόσωπος Της Οργάνωσης AHEPA HELLAS

---

9.

Δημήτριος Πάϊκος, Ιατρος Ε.Σ.Υ.

 

Νικόλαος Γεωργίλας, Ιατρός - Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

10.

Χριστόφορος Φορούλης, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ., ειδικότητας Θωρακοχειρουργικής, εκπρόσωπος Ειδικευόμενων Ιατρών

Γεώργιος Καζινάκης, Δ/ντής Καρδιολογικής - Ιατρος Ε.Σ.Υ.

 

11.

Δημήτριος Γκούμπλιας, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, Εκπρόσωπος λοιπού προσωπικού πλην ιατρών

Ιωάννης Ιστίκογλου, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής


Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Γραφείο Διοίκησης
Διοίκηση

Σχεδιάγραμμα Γραφείων Διοίκησης

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στο Γραφείο Διοίκησης
Διοίκηση