Αρχεία Τεχνικών Προδιαγραφών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για Τεχνικές Προδιαγραφές

5.4.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ http://www.ahepahosp.gr/ahepaprom/index.php/showannouncement/index/1


24.3.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αριθμό 1/24-03-2016 - Tεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα http://www.ahepahosp.gr/ahepaprom/index.php/showannouncement/index/2
Ανακοίνωση (426KB)