Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

3.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


3.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


14.10.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/2020 ΕΚΔΟΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΠ2020)


14.10.2020 48/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΕΣΑ (ΠΠ 2020)


21.9.2020 43/2020 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α/Α: 5


9.9.2020 43/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (ΞΑΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ XL)


8.9.2020 43/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΠΠ2020


26.11.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 64/2019 ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ" (CPV 30231200-9, Κονσόλες), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 39.840,00€