Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

24.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 37/2017 (ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ)
Διακήρυξη (257,3KB)

24.5.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Διακήρυξη (15KB)

24.5.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
Διακήρυξη (1115,7KB)

19.5.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (24039,2KB), Συνοδευτικό 1 (35,5KB), Συνοδευτικό 2 (29,3KB)

19.5.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 41_2017 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (175KB)

16.5.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)
Πρόσκληση (1584,7KB)

9.5.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
Πρόσκληση (1378,2KB)

9.5.2017 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Aquarine
Πρόσκληση (3942,9KB)

28.4.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΔ _ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ MULTISTAR TOP
Αρχείο (36,3KB)

28.4.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ MULTISTAR TOP
Διακήρυξη (1061,9KB)

28.4.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ MULTISTAR TOP
Ανακοίνωση (284,3KB)

24.4.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Διακήρυξη (23392,5KB), Συνοδευτικό 1 (29,4KB), Συνοδευτικό 2 (12,3KB)

24.4.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 33/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση (175,2KB)

21.4.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ
Διακήρυξη (1176,8KB), Συνοδευτικό 1 (177,9KB), Συνοδευτικό 2 (17,5KB)

20.4.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Αρχείο (3073,6KB), Συνοδευτικό 1 (31,9KB)

20.4.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
Ανακοίνωση (193,2KB)

20.4.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ


12.4.2017 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 1 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2017)
Αρχείο (16KB)

11.4.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2017 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Ανακοίνωση (177,2KB)

11.4.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διακήρυξη (1142,7KB)

5.4.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ (S-ICD) ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αρχείο (840KB)

5.4.2017 ΠΡΣΛΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
Αρχείο (887,8KB)

17.3.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΚΑΙ ΚΥ Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ & ΣΟΧΟΥ
Διακήρυξη (4283,4KB), Συνοδευτικό 1 (36,9KB), Συνοδευτικό 2 (31,8KB)

7.3.2017 ΞΑΝΑ ΣΥΝΟΔ ΑΡΧΕΙΟ - 9_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (2014)
Αρχείο (10,3KB)

7.3.2017 11_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (19774,7KB), Συνοδευτικό 1 (29,3KB), Συνοδευτικό 2 (12,4KB)

7.3.2017 10_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (23186,6KB), Συνοδευτικό 1 (30KB), Συνοδευτικό 2 (15,6KB)

7.3.2017 9_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (17644KB), Συνοδευτικό 1 (68,5KB), Συνοδευτικό 2 (10,4KB)

7.3.2017 4_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ TRANDUSERS (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (17651,6KB), Συνοδευτικό 1 (68,5KB), Συνοδευτικό 2 (10,3KB)

7.3.2017 ΟΡΘΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2017 TRANDUSERS (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (175,6KB)

7.3.2017 ΟΡΘΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/2017 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (174,8KB)

7.3.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2017 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤA ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (174KB)

7.3.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (174,6KB)

2.12.2016 64/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΑΜΤΟς ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (cpv 45331000-6)
Πρόσκληση (370,7KB), Συνοδευτικό 1 (466,3KB)

2.12.2016 64/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)
Πρόσκληση (370,7KB)

8.11.2016 Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (47KB)

19.10.2016 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (328,5KB)