Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

17.4.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


28.1.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2015)