Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

10.6.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


31.5.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS/HPAC


16.5.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


14.5.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2015)