Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

16.2.2018 8_2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πρόσκληση (717,4KB)

16.2.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πρόσκληση (1105,9KB)

15.2.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Πρόσκληση (1105,9KB)

15.2.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV33141615-4)
Διακήρυξη (1241,6KB), Συνοδευτικό 1 (12,5KB), Συνοδευτικό 2 (41,6KB)

15.2.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ.11/2018 - ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ - (CPV33141615-4 ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ)
Ανακοίνωση (284,3KB)

25.1.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2018 TRANDUSERS (ΠΠΥΦΥ 2015)
Διακήρυξη (6032,8KB), Συνοδευτικό 1 (65,5KB), Συνοδευτικό 2 (10,3KB)

25.1.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5/2018 TRANDUSERS (cpv 33180000-5 Λειτουργική Υποστήριξη)
Ανακοίνωση (125,9KB)

24.1.2018 4/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Ανακοίνωση (317,2KB)

24.1.2018 4/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Διακήρυξη (848,1KB), Συνοδευτικό 1 (104,5KB)

24.1.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 66/2017 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ
Ανακοίνωση (125,8KB)

29.12.2017 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ - ΔΙΑΚ 66/2017
Ανακοίνωση (177,9KB)

20.12.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 66/2017 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (26216KB), Συνοδευτικό 1 (46KB)

20.12.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 66/2017 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (186KB)

17.11.2017 82/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (CPV 32421000-0)
Πρόσκληση (1192,6KB)

17.11.2017 75/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (CPV 32420000-3)
Πρόσκληση (1133,9KB)

17.11.2017 81/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (CPV 32344270-9, 32344210-1, 34999200-8)
Πρόσκληση (1325,5KB)

1.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2017 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ (CPV 33114000-2)
Πρόσκληση (1282,2KB)

18.9.2017 ΟΡΘΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Αρχείο (17,8KB)

12.9.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 53/2017: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, 2017 & 2018 (cpv 79212100-4, ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (2132,3KB), Συνοδευτικό 1 (27,2KB)

8.9.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2017: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, 2017 & 2018
Ανακοίνωση (193,5KB)

8.9.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 43/2017: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Διακήρυξη (2543,1KB), Συνοδευτικό 1 (147KB), Συνοδευτικό 2 (17,5KB)

7.9.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Ανακοίνωση (193KB)

8.11.2016 Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (47KB)

19.10.2016 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (328,5KB)