Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

15.6.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
Πρόσκληση (1404,2KB)

5.6.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΠΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ
Πρόσκληση (1390,7KB)

5.6.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ
Πρόσκληση (1378,6KB)

4.6.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός (1) μόνιτορ μεταφοράς, τεσσάρων (4) φορητών παλμικών οξυμέτρων και μιας (1) φυγοκέντρου
Πρόσκληση (2056,5KB)

31.5.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ
Πρόσκληση (1378,6KB)

22.5.2018 18/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (CPV 30197643-5) ΠΠΥΦΥ 2015
Διακήρυξη (2319,2KB), Συνοδευτικό 1 (29,2KB)

22.5.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Ανακοίνωση (227,1KB)

18.5.2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΝ
Πρόσκληση (1606,9KB)

16.5.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Πρόσκληση (1424,9KB)

11.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Πρόσκληση (1352,9KB)

11.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (S-ICD ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ))
Πρόσκληση (960,4KB)

4.4.2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΜΥΡΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
Πρόσκληση (910,3KB)

5.3.2018 17/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 79212200-5)
Πρόσκληση (308,2KB)

24.1.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 66/2017 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ
Ανακοίνωση (125,8KB)