Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

1.2.2019 4_2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΩΡΛ


28.1.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2015)