Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

18.9.2017 ΟΡΘΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Αρχείο (17,8KB)

12.9.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 53/2017: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, 2017 & 2018 (cpv 79212100-4, ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (2132,3KB), Συνοδευτικό 1 (27,2KB)

8.9.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2017: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, 2017 & 2018
Ανακοίνωση (193,5KB)

8.9.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 43/2017: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Διακήρυξη (2543,1KB), Συνοδευτικό 1 (147KB), Συνοδευτικό 2 (17,5KB)

7.9.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Ανακοίνωση (193KB)

7.7.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Διακήρυξη (1971,6KB), Συνοδευτικό 1 (16,8KB), Συνοδευτικό 2 (146,5KB)

7.7.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ανακοίνωση (193,2KB)

20.4.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Αρχείο (3073,6KB), Συνοδευτικό 1 (31,9KB)

20.4.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
Ανακοίνωση (193,2KB)

20.4.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ


8.11.2016 Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (47KB)

19.10.2016 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (328,5KB)