Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

17.3.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΚΑΙ ΚΥ Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ & ΣΟΧΟΥ
Διακήρυξη (4283,4KB), Συνοδευτικό 1 (36,9KB), Συνοδευτικό 2 (31,8KB)

17.3.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ
Πρόσκληση (9960,8KB)

15.3.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (cpv 79212100-4) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (2017 & 2018)
Αρχείο (18,9KB)

13.3.2017 15_2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ
Πρόσκληση (848KB)

10.3.2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ
Ανακοίνωση (368,6KB)

9.3.2017 2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Πρόσκληση (2789,2KB)

9.3.2017 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ- ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΔ
Ανακοίνωση (151KB)

7.3.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (192KB)

7.3.2017 ΟΡΘΑ- ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)
Ανακοίνωση (368,2KB)

7.3.2017 ΞΑΝΑ ΣΥΝΟΔ ΑΡΧΕΙΟ - 9_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (2014)
Αρχείο (10,3KB)

7.3.2017 11_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (19774,7KB), Συνοδευτικό 1 (29,3KB), Συνοδευτικό 2 (12,4KB)

7.3.2017 10_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (23186,6KB), Συνοδευτικό 1 (30KB), Συνοδευτικό 2 (15,6KB)

7.3.2017 9_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (17644KB), Συνοδευτικό 1 (68,5KB), Συνοδευτικό 2 (10,4KB)

7.3.2017 4_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ TRANDUSERS (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (17651,6KB), Συνοδευτικό 1 (68,5KB), Συνοδευτικό 2 (10,3KB)

7.3.2017 ΟΡΘΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2017 TRANDUSERS (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (175,6KB)

7.3.2017 ΟΡΘΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/2017 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (174,8KB)

7.3.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2017 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤA ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (174KB)

7.3.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (174,6KB)

7.3.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Διακήρυξη (1496,4KB), Συνοδευτικό 1 (14KB)

6.3.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πρόσκληση (839KB)

1.2.2017 3/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Πρόσκληση (2636,1KB)

2.12.2016 64/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΑΜΤΟς ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (cpv 45331000-6)
Πρόσκληση (370,7KB), Συνοδευτικό 1 (466,3KB)

2.12.2016 64/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)
Πρόσκληση (370,7KB)

25.11.2016 65/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) UPS ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Γ-ΚΑΜΕΡΑΣ
Πρόσκληση (451,7KB)

14.11.2016 66/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΤΕΙ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Πρόσκληση (873KB)

8.11.2016 Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (47KB)

19.10.2016 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (328,5KB)

12.10.2016 55_2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Αρχείο (613,6KB)