Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

24.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/2018 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΤΕΙ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 45331000-6)
Πρόσκληση (1644,2KB)

24.4.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ
Διακήρυξη (1211,6KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

24.4.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ
Ανακοίνωση (237,2KB)

23.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27/2018: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 39717200-3)
Πρόσκληση (1241,8KB)

20.4.2018 12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
Πρόσκληση (1090,5KB)

11.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Πρόσκληση (1352,9KB)

11.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (S-ICD ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ))
Πρόσκληση (960,4KB)

4.4.2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΜΥΡΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
Πρόσκληση (910,3KB)

21.3.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ
Διακήρυξη (308,5KB)

21.3.2018 ΠΙΝΑΚΑΣ EXCEL ΕΙΔΩΝ
Διακήρυξη (17,8KB)

21.3.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Διακήρυξη (1240,4KB)

5.3.2018 17/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 79212200-5)
Πρόσκληση (308,2KB)

24.1.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 66/2017 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ
Ανακοίνωση (125,8KB)

17.11.2017 82/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (CPV 32421000-0)
Πρόσκληση (1192,6KB)

17.11.2017 75/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (CPV 32420000-3)
Πρόσκληση (1133,9KB)

17.11.2017 81/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (CPV 32344270-9, 32344210-1, 34999200-8)
Πρόσκληση (1325,5KB)

1.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2017 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ (CPV 33114000-2)
Πρόσκληση (1282,2KB)