Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

19.10.2018 60/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ


19.10.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 61/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ


11.10.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 58/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 38434540-3, Βιοϊατρικός εξοπλισμός)


11.10.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 56/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 30213300-8, Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές)


11.10.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 61/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ


5.10.2018 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 38434540-3, Βιοϊατρικός εξοπλισμός)


26.9.2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ


25.9.2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ


13.8.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 (ΠΠΥΦΥ 2015)


13.8.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 50/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 (ΠΠΥΦΥ 2015)


22.5.2018 18/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (CPV 30197643-5) ΠΠΥΦΥ 2015


22.5.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ