Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

22.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΛΕΙΖΕΡ & ΕΝΟΣ (1) ΣΑΡΩΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.
Πρόσκληση (830,8KB)

22.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ
Πρόσκληση (775KB)

17.11.2017 82/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (CPV 32421000-0)
Πρόσκληση (1192,6KB)

17.11.2017 75/2017 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (CPV 32420000-3)
Πρόσκληση (1133,9KB)

17.11.2017 78/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 24 ΘΥΡΩΝ
Πρόσκληση (1358KB)

17.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 48 ΘΥΡΩΝ
Πρόσκληση (859,4KB)

17.11.2017 81/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (CPV 32344270-9, 32344210-1, 34999200-8)
Πρόσκληση (1325,5KB)

17.11.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος για Προμήθεια Εξοπλισμού τριάντα τεσσάρων (34) προσωπικών Ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πρόσκληση (2872,7KB)

16.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
Πρόσκληση (1441,9KB)

9.11.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 65/2017 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΠΥΦΥ 2014
Διακήρυξη (26070,5KB), Συνοδευτικό 1 (29,8KB), Συνοδευτικό 2 (73,5KB)

1.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 69/2017 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ (CPV 33114000-2)
Πρόσκληση (1282,2KB)

31.10.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 65_2017 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (196,6KB)

24.10.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Πρόσκληση (911,6KB)

23.10.2017 68/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ
Πρόσκληση (8251,8KB)

19.10.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ
Πρόσκληση (1153,3KB)

19.10.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
Πρόσκληση (921,8KB)

13.10.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
Πρόσκληση (2652,1KB)

3.10.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 61/2017 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
Ανακοίνωση (271,7KB)

3.10.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 61/2017 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
Διακήρυξη (1004,9KB)

18.9.2017 ΟΡΘΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Αρχείο (17,8KB)

12.9.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 53/2017: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, 2017 & 2018 (cpv 79212100-4, ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (2132,3KB), Συνοδευτικό 1 (27,2KB)

8.9.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2017: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, 2017 & 2018
Ανακοίνωση (193,5KB)

8.9.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 43/2017: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Διακήρυξη (2543,1KB), Συνοδευτικό 1 (147KB), Συνοδευτικό 2 (17,5KB)

7.9.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Ανακοίνωση (193KB)

7.7.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Διακήρυξη (1971,6KB), Συνοδευτικό 1 (16,8KB), Συνοδευτικό 2 (146,5KB)

7.7.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ανακοίνωση (193,2KB)

8.11.2016 Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (47KB)

19.10.2016 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (328,5KB)