Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

12.7.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 49_2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ανακοίνωση (297KB), Συνοδευτικό 1 (12,3KB), Συνοδευτικό 2 (31,7KB)

12.7.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 49_2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διακήρυξη (1374,1KB)

11.7.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ανακοίνωση (304,6KB), Συνοδευτικό 1 (16,2KB), Συνοδευτικό 2 (23,2KB)

11.7.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διακήρυξη (865,4KB)

7.7.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Διακήρυξη (1971,6KB), Συνοδευτικό 1 (16,8KB), Συνοδευτικό 2 (146,5KB)

7.7.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ανακοίνωση (193,2KB)

19.6.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πρόσκληση (828,7KB)

16.6.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
Πρόσκληση (873,4KB)

16.6.2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
Διακήρυξη (1423KB)

19.5.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (24039,2KB), Συνοδευτικό 1 (35,5KB), Συνοδευτικό 2 (29,3KB)

19.5.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 41_2017 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (175KB)

20.4.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Αρχείο (3073,6KB), Συνοδευτικό 1 (31,9KB)

20.4.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
Ανακοίνωση (193,2KB)

20.4.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ


17.3.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΚΑΙ ΚΥ Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ & ΣΟΧΟΥ
Διακήρυξη (4283,4KB), Συνοδευτικό 1 (36,9KB), Συνοδευτικό 2 (31,8KB)

8.11.2016 Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (47KB)

19.10.2016 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ανακοίνωση (191KB), Συνοδευτικό 1 (789,9KB), Συνοδευτικό 2 (328,5KB)