Αρχεία πρόχειρων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για πρόχειρους διαγωνισμούς

24.9.2020 36/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Υ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


23.9.2020 46/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


22.9.2020 40/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ


22.9.2020 39/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙ ΣΑΤΙΝΕ


21.9.2020 43/2020 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α/Α: 5


9.9.2020 43/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (ΞΑΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ XL)


8.9.2020 43/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΠΠ2020


26.11.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 64/2019 ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ" (CPV 30231200-9, Κονσόλες), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 39.840,00€