Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

26.7.2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ


15.7.2019 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 20/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


8.7.2019 22/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΠ 2019)


8.7.2019 ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚ 22/2019 ΕΣΗΔΗΣ 76461


1.7.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΚΗΡΥΞΗΣ 20-2019 ΕΣΗΔΗΣ 76328 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


24.5.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Κοι.Σ.Π.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ