Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

20.5.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΜΗΘΕΙΑΣ AMPHOTERICIN B PD.SOL.INF 50MG 50G


6.4.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 12-2020 ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ


2.1.2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ) ΔΙΑΚ 47/2019 ΕΣΗΔΗΣ 80657