Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

14.1.2020 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ


2.1.2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΙΤΙΣΗ)” ΔΙΑΚ 48/2019 ΕΣΗΔΗΣ 80661


2.1.2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ) ΔΙΑΚ 47/2019 ΕΣΗΔΗΣ 80657


6.12.2019 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ


5.12.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ


25.11.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD/DVD