Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

19.7.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 54/2017 ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓ 44097 ΤΗΣ 6.9.2017 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Διακήρυξη (188,5KB)

23.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35-2017 - ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Ανακοίνωση (120,8KB)

11.5.2017 Διακ 35/2017 ηλεκτρονικού (41349) διαγωνισμού της 16/06/2017 για ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Διακήρυξη (1252,9KB), Συνοδευτικό 1 (91,3KB), Συνοδευτικό 2 (235,2KB)

9.5.2017 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 30/5/2017
Διακήρυξη (614,5KB)

7.3.2017 2η Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών - Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό υλικό
Ανακοίνωση (211,4KB)