Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

8.6.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ SPECT/CT
Ανακοίνωση (335,5KB)

11.5.2018 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Διακήρυξη (320,4KB), Συνοδευτικό 1 (886,3KB)

20.3.2018 προμήθεια “αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό” Διακ 15/2018 ΕΣΗΔΗΣ 54456
Διακήρυξη (141,5KB)

1.2.2018 Διακήρυξη 54-2017 (Υπηρεσιών εστίασης (τραπεζοκόμων)
Διακήρυξη (1200,3KB)

1.2.2018 Διακήρυξη 71-2015 (Υπηρεσιών παροχής γευμάτων (σίτιση))
Διακήρυξη (1669,2KB)

1.2.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (1309,3KB), Συνοδευτικό 1 (18,4KB), Συνοδευτικό 2 (58KB)

31.1.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6/2018 προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (cpv 33194100-7), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.
Ανακοίνωση (127,5KB)

17.1.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑΝΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση (182,8KB)

17.1.2018 3/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΦΥ 2015) ΕΣΗΔΗΣ: 51163
Διακήρυξη (1679,2KB), Συνοδευτικό 1 (46,5KB), Συνοδευτικό 2 (33KB)

16.1.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ 51163)
Ανακοίνωση (172,4KB)

8.10.2017 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός της 13.11.2017 για προμήθεια Αναλώσιμο οφθαλμολογικό υλικό διακ 59/2017
Διακήρυξη (141,6KB)

7.3.2017 2η Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών - Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό υλικό
Ανακοίνωση (211,9KB)