Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

5.12.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ


25.11.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD/DVD


6.11.2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


1.11.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΟΜΩΝ (ΟΡΘΗ)


31.10.2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ


31.10.2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΟΜΩΝ


31.10.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΡΥΟΤΟΜΟΥ (ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ)


23.10.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 41-2019 “Κατανεμητές Δικτύου Δεδομένων” ΕΣΗΔΗΣ: 80652


14.10.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 38/2019 ΕΣΗΔΗΣ 80097 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


8.10.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2019: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ