Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

16.11.2017 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΣΗΔΗΣ 41553,1 ΔΙΑΚ 39.1-2017 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ανακοίνωση (148,9KB)

15.11.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 67/2017 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014) ΣΥΣΤ.ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 47630
Διακήρυξη (51529KB)

15.11.2017 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΣΗΔΗΣ 41553,1 ΔΙΑΚ 39.1/2017
Ανακοίνωση (148,6KB)

15.11.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2017 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (187,4KB)

6.11.2017 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 41553,1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΔΙΑΚ 39.1-2017 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ανακοίνωση (149,2KB)

23.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚ 59/2017 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ανακοίνωση (112,8KB)

19.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚ 57/2017
Ανακοίνωση (135,6KB)

10.10.2017 Διεθνής ηλεκτρονικός 41553,1 διαγωνισμός της 14-11-2017 - Ιατρικά Απόβλητα Διακ 39.1/2017
Διακήρυξη (232KB)

8.10.2017 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός της 13.11.2017 για προμήθεια Αναλώσιμο οφθαλμολογικό υλικό διακ 59/2017
Διακήρυξη (141,6KB)

6.10.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 60/2017 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Διακήρυξη (1624,3KB), Συνοδευτικό 1 (28,7KB), Συνοδευτικό 2 (27,6KB), Συνοδευτικό 3 (23,1KB)

6.10.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 60/2017 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) - ΕΣΗΔΗΣ 46196
Ανακοίνωση (187,5KB)

21.9.2017 2Η Μετάθεση Διεθνή ηλεκτρονικού (41553) διαγωνισμού, διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων
Ανακοίνωση (100,1KB)

8.9.2017 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚ 39/2017 ΕΣΗΔΗΣ 41553 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ανακοίνωση (100,3KB)

7.3.2017 2η Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών - Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό υλικό
Ανακοίνωση (211,4KB)