Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

30.11.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 61/2020 - ΣΕΤ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΕΣΗΣ


29.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 54/2020 - ΥΛ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


29.10.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 53/2020 ΥΛ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


15.9.2020 38/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ TRANDUSERS


15.9.2020 44/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ KAI ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ


8.9.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


2.1.2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ) ΔΙΑΚ 47/2019 ΕΣΗΔΗΣ 80657