Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

18.9.2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 SERVERS - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ 42/2020


15.9.2020 38/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ TRANDUSERS


15.9.2020 44/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ KAI ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ


8.9.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


25.8.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ


30.7.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ


29.7.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ


3.7.2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2020 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ


2.1.2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ) ΔΙΑΚ 47/2019 ΕΣΗΔΗΣ 80657