Αρχεία δημόσιων διαγωνισμών

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και διακηρύξεις για δημόσιους διαγωνισμούς

13.2.2018 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
Ανακοίνωση (283,6KB)

13.2.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2018 "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
Διακήρυξη (1729,3KB)

1.2.2018 Διακήρυξη 54-2017 (Υπηρεσιών εστίασης (τραπεζοκόμων)
Διακήρυξη (1200,3KB)

1.2.2018 Διακήρυξη 71-2015 (Υπηρεσιών παροχής γευμάτων (σίτιση))
Διακήρυξη (1669,2KB)

1.2.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2018 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (1309,3KB), Συνοδευτικό 1 (18,4KB), Συνοδευτικό 2 (58KB)

31.1.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6/2018 προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (cpv 33194100-7), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.
Ανακοίνωση (127,5KB)

31.1.2018 ΤΕΥΔ 7_2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (65,5KB)

31.1.2018 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Διακήρυξη (1853,7KB), Συνοδευτικό 1 (11,8KB)

31.1.2018 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ανακοίνωση (225,7KB)

17.1.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑΝΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση (182,8KB)

17.1.2018 3/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΦΥ 2015) ΕΣΗΔΗΣ: 51163
Διακήρυξη (1679,2KB), Συνοδευτικό 1 (46,5KB), Συνοδευτικό 2 (33KB)

16.1.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ 51163)
Ανακοίνωση (172,4KB)

22.12.2017 Προμήθεια σετ πλασμαφαίρεσης - Διακ 91-2017 - ΕΣΗΔΗΣ 50657
Διακήρυξη (139,4KB)

19.12.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚ 85/2017 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΣΗΔΗΣ 50280
Ανακοίνωση (728,2KB)

5.12.2017 Σχετικά με τις ηλεκτρονικές προσφορές της διακήρυξη υπ’ αριθμ. 67/2017 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ
Ανακοίνωση (77,1KB)

23.11.2017 ΔΙΑΚ 85/2017 ΕΣΗΔΗΣ 50280 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Διακήρυξη (140,3KB)

8.10.2017 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός της 13.11.2017 για προμήθεια Αναλώσιμο οφθαλμολογικό υλικό διακ 59/2017
Διακήρυξη (141,6KB)

6.10.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 60/2017 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Διακήρυξη (1624,3KB), Συνοδευτικό 1 (28,7KB), Συνοδευτικό 2 (27,6KB), Συνοδευτικό 3 (23,1KB)

6.10.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 60/2017 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) - ΕΣΗΔΗΣ 46196
Ανακοίνωση (187,5KB)

7.3.2017 2η Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών - Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό υλικό
Ανακοίνωση (211,4KB)