Ταυτότητα του Νοσοκομείου

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης.

Πρόσοψη ΑΧΕΠΑ από ΠανεπιστήμιοΑποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η κεντρική υπηρεσία του Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ» εδρεύει στο χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 1 με ΤΚ 546 36. Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονται τα κτίρια του νοσοκομείου έχει έκταση 36.000 τ.μ., ενώ η δομημένη επιφάνεια όλων των στεγασμένων χώρων του έχει έκταση 50.000 τ.μ., οι οποίοι οικοδομήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στο πέρασμα των χρόνων προκειμένου να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Νοσοκομείου.

Διοικητικά στο Νοσοκομείο υπάγονται δύο Κέντρα Υγείας:  α) το Κέντρο Υγείας Σοχού και β) το Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου με τα Περιφερειακά Ιατρεία τους (Πίνακας 1) καλύπτοντας το επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας των κατοίκων της περιοχής ευθύνης τους. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο εξυπηρετεί και περιστατικά από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης λόγω της εξειδίκευσης του σε υπηρεσίες υγείας Τριτοβάθμιας περίθαλψης.

Στα πλαίσια παροχής ψυχιατρικής φροντίδας σε συνδυασμό με την τομεοποίηση στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης,  το Νοσοκομείο καλύπτει τον πληθυσμό του Κεντρικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης (Α, Γ, Δ, δημοτικό διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, δήμος Αγίου Παύλου, Αρέθουσας, Ασσύρου, Εγνατίας, Λαγκαδά, Λαχανά, Σοχού και Τριανδρίας).

Στο Νοσοκομείο υπάγεται επίσης η «Μονάδα Εφήβων», μία αποκεντρωμένη πρότυπη πολυδύναμη δομή που παρέχει υπηρεσίες ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στους έφηβους (13 έως 19 ετών) της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και του ευρύτερου Βορειοελλαδικού χώρου.

Πίνακας 1:

Κέντρα Υγείας

Περιφερειακά Ιατρεία

Α. Κ.Υ.  Σοχού

Α.1. Αρέθουσας

 

Α.2. Π.Ι. Αρέθουσας (για Κοινότητα Σκεπαστού)

 

Α.3. Π.Ι. Ασκού

 

Α.4. Π.Ι. Φιλαδελφείου

 

Α.5. Π.Ι. Κρυονερίου

  Α.6. Π.Ι. Στεφανινων
  Α.7. Π.Ι. Αρετής
  Α.8. Π.Ι. Λοφίσκου
  Α.9. Π.Ι. Μαυρούδας
  Α.10.Π.Ι. Αυγής
  Α.11.Π.Ι.Λίμνης
  Α.12.Π.Ι.Λευκούδας
  Α.13.Π.Ι.Ξηροποτάμου
  Α.14.Π.Ι.Ανοιξιάς

Β. Κ.Υ. Νέας  Μαδύτου

Β.1  Π.Ι. Ασπροβάλτας

 

Β.2. Π.Ι. Ασπροβάλτας (για Κοινότητα Βρασνών)

 

Β.3.  Π.Ι. Ν. Απολλωνίας

 

Β.4.  Π.Ι. Σταυρού

  Β.5. Π.Ι. Ολυμπιάδας