Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

25.4.2017 Ν74 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (322,8KB), Συνοδευτικό 1 (33KB)

25.4.2017 Ν73 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (388,8KB), Συνοδευτικό 1 (35,5KB)

25.4.2017 Ν72 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (377KB), Συνοδευτικό 1 (34,5KB)

25.4.2017 Ν71 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΚΟΥ-ΣΥΡΙΓΓΑ -ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Αρχείο (317,9KB), Συνοδευτικό 1 (32,5KB)

25.4.2017 Ν70 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Αρχείο (538,5KB), Συνοδευτικό 1 (37KB)

24.4.2017 ΚΣ51 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΥΘΕΑ)
Αρχείο (241,3KB)

21.4.2017 ΣΜ109 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Αρχείο (395,3KB), Συνοδευτικό 1 (16,2KB)

20.4.2017 Ν69 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Αρχείο (296,3KB)

13.4.2017 Ν68 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
 (377,5KB), Συνοδευτικό 1 (34,5KB)

13.4.2017 Ν67 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (350,7KB), Συνοδευτικό 1 (34KB)

13.4.2017 Ν66 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (407,7KB), Συνοδευτικό 1 (36,5KB)

13.4.2017 Ν65 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (539,5KB), Συνοδευτικό 1 (50,5KB)

13.4.2017 Ν62 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (365,5KB), Συνοδευτικό 1 (34KB)

13.4.2017 Ν61 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (534,9KB), Συνοδευτικό 1 (38KB)

13.4.2017 Ν60 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (534,9KB), Συνοδευτικό 1 (38KB)

13.4.2017 Ν59 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
Αρχείο (583,1KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

12.4.2017 ΣΜ116 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Αρχείο (302,6KB), Συνοδευτικό 1 (14,2KB)

11.4.2017 ΣΜ115 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (300,2KB), Συνοδευτικό 1 (13,9KB)

10.4.2017 ΣΜ111 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜ/ΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑΣ- ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ-ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΜΟΛΥΒΔΙΝΩΝ
Αρχείο (313,9KB), Συνοδευτικό 1 (14,4KB)

10.4.2017 ΣΜ113 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (305,4KB), Συνοδευτικό 1 (13,9KB)

10.4.2017 ΣΜ112 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ-ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ HEMOCHRON
Αρχείο (305,9KB), Συνοδευτικό 1 (14KB)

10.4.2017 ΣΜ110 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αρχείο (309,2KB), Συνοδευτικό 1 (13,8KB)

10.4.2017 ΣΜ108 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙΩΝ-ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρχείο (307,6KB), Συνοδευτικό 1 (13,8KB)

10.4.2017 ΣΜ107 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Αρχείο (315,9KB), Συνοδευτικό 1 (14,1KB)

10.4.2017 ΣΜ93 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ-ΦΥΛΛΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ-ΙΜΑΝΤΩΝ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΙΣ-ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Αρχείο (327,7KB), Συνοδευτικό 1 (14,5KB)

29.2.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Μ 41 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αρχείο (82,7KB)