Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

19.6.2019 ΚΣ41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ-ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ


19.6.2019 Ν91 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


19.6.2019 Ν90 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


19.6.2019 Ν89 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


19.6.2019 Ν88 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


19.6.2019 Ν83 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ-ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ & ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ( ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)


19.6.2019 ΣΜ87 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ


19.6.2019 ΣΜ86 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ-ΛΑΒΙΔΩΝ


12.6.2019 ΚΣ40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΜΩΝ-ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ


10.6.2019 ΚΣ39 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ


10.6.2019 ΚΣ36 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ


10.6.2019 ΚΣ38 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


10.6.2019 ΚΣ37 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ


10.6.2019 ΚΣ35 ΕΡΕΘΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


10.6.2019 ΚΣ34 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ