Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

25.4.2018 Ν80 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (582,6KB), Συνοδευτικό 1 (48,5KB)

25.4.2018 Ν79 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΛΑΒΙΔΕΣ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Αρχείο (687KB), Συνοδευτικό 1 (54KB)

25.4.2018 Ν78 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ-ΨΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Αρχείο (429KB), Συνοδευτικό 1 (46KB)

25.4.2018 Ν77 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
Αρχείο (649,7KB), Συνοδευτικό 1 (52KB)

25.4.2018 Μ 91-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (665,9KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

25.4.2018 Μ 90-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (435KB), Συνοδευτικό 1 (40,5KB)

24.4.2018 ΣΜ87 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αρχείο (560,2KB), Συνοδευτικό 1 (19,3KB)

24.4.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Μ68 (ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ)
Αρχείο (286,3KB)

23.4.2018 Ν76 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ
Αρχείο (346KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

23.4.2018 Ν75 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αρχείο (567KB), Συνοδευτικό 1 (48,5KB)

20.4.2018 ΑΑ18 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (368,1KB), Συνοδευτικό 1 (43,5KB)

20.4.2018 ΑΑ17 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (369,4KB), Συνοδευτικό 1 (43,5KB)

20.4.2018 ΑΑ16 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (358,2KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

20.4.2018 ΑΑ14 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (382,5KB), Συνοδευτικό 1 (43,5KB)

20.4.2018 ΑΑ13 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (414,2KB), Συνοδευτικό 1 (44KB)

20.4.2018 ΑΑ12 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (498,8KB), Συνοδευτικό 1 (45KB)

20.4.2018 ΑΑ11 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (507,9KB), Συνοδευτικό 1 (49KB)

20.4.2018 ΚΣ45 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ-ΣΠΟΓΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
Αρχείο (387,5KB)

20.4.2018 ΚΣ43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Β)
Αρχείο (357,1KB)

20.4.2018 ΚΣ40 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αρχείο (366,5KB)

20.4.2018 ΚΣ42 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (382,7KB)

20.4.2018 ΚΣ41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΤ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αρχείο (378,7KB)

20.4.2018 ΚΣ39 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Αρχείο (356,9KB)

20.4.2018 ΚΣ38 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
Αρχείο (375,8KB)

20.4.2018 ΚΣ37 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (528,3KB), Συνοδευτικό 1 (37,5KB)

20.4.2018 AA 15B/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (468,3KB), Συνοδευτικό 1 (49KB)

20.4.2018 ΣΜ86 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ
Αρχείο (431,2KB), Συνοδευτικό 1 (17,2KB)

20.4.2018 Ν74Α ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (429,3KB), Συνοδευτικό 1 (45KB)

20.4.2018 ΣΜ84 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (591,7KB), Συνοδευτικό 1 (23,2KB)

19.4.2018 ΣΜ85Ε ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (530,2KB), Συνοδευτικό 1 (20,9KB)

19.4.2018 ΣΜ85Δ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (426,8KB), Συνοδευτικό 1 (17,9KB)

19.4.2018 Ν73 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (440,9KB), Συνοδευτικό 1 (46KB)

19.4.2018 Ν72 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΩΡΛ
Αρχείο (384,8KB), Συνοδευτικό 1 (43,5KB)

19.4.2018 Ν71 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ
Αρχείο (354,6KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

19.4.2018 Ν70Γ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (431,3KB), Συνοδευτικό 1 (45KB)

19.4.2018 Ν70Β ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (424,4KB), Συνοδευτικό 1 (44,5KB)

19.4.2018 Ν70Α ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (421,2KB), Συνοδευτικό 1 (44KB)

19.4.2018 N69 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Αρχείο (836,5KB), Συνοδευτικό 1 (58,5KB)

17.4.2018 ΚΣ30 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Αρχείο (561,1KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)

17.4.2018 ΑΑ 22 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Αρχείο (531,5KB), Συνοδευτικό 1 (45KB)

16.4.2018 AA 20 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Αρχείο (378,4KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

11.4.2018 Ν64 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (413,1KB), Συνοδευτικό 1 (45,5KB)

11.4.2018 Ν65 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (535,7KB), Συνοδευτικό 1 (47,5KB)

11.4.2018 Ν63 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (402,9KB), Συνοδευτικό 1 (44,5KB)

11.4.2018 Ν62 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Αρχείο (961,1KB), Συνοδευτικό 1 (58KB)