Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

20.6.2018 ΣΜ108 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχείο (482,8KB), Συνοδευτικό 1 (18,2KB)

20.6.2018 ΣΜ107 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχείο (489,6KB), Συνοδευτικό 1 (20,9KB)

13.6.2018 Ν94 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΩΝ -ΟΔΗΓΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ
Αρχείο (353,3KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

13.6.2018 Ν93 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ
Αρχείο (345,1KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

13.6.2018 ΣΜ106 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Αρχείο (367,7KB), Συνοδευτικό 1 (14,9KB)

13.6.2018 SM105 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρχείο (369,9KB), Συνοδευτικό 1 (15,4KB)

13.6.2018 ΣΜ104 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Αρχείο (415,3KB), Συνοδευτικό 1 (17,9KB)

8.6.2018 ΚΣ48 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΑ
Αρχείο (595,7KB)