Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

10.12.2018 AA6 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ


10.12.2018 AA5 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΩΝ-ΤΥΜΠΑΝΩΝ


10.12.2018 AA4 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-TYΜΠΑΝΩΝ


10.12.2018 AA3 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-TYMΠΑΝΩΝ


10.12.2018 AA2 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-ΤΥΜΠΑΝΩΝ


10.12.2018 AA1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-TYΜΠΑΝΩΝ


10.12.2018 AA11 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


10.12.2018 AA10B ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


10.12.2018 ΣΜ17 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


10.12.2018 ΣΜ16 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ


10.12.2018 ΣΜ15 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ


10.12.2018 ΣΜ 14 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


10.12.2018 ΣΜ13 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


10.12.2018 ΣΜ12 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


10.12.2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


7.12.2018 ΣΜ11 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ-ΦΙΛΤΡΩΝ


7.12.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΜ4/2019


7.12.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΜ3/2019


7.12.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΜ2/2019


7.12.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΜ1/2019


7.12.2018 ΚΣ14 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ


7.12.2018 ΚΣ13 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΤ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ


7.12.2018 ΚΣ12 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


7.12.2018 ΚΣ11 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (OXIRIS)


7.12.2018 ΚΣ10 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


7.12.2018 ΚΣ9 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ-ΣΠΟΓΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ


3.12.2018 ΚΣ8/2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ