Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

4.12.2020 ΑΑ8 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ


4.12.2020 ΑΑ7 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CD-DVD-RIMAGE MDD KIT


3.12.2020 ΑΑ6 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ


3.12.2020 ΑΑ5 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ


3.12.2020 Μ 61-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ(Αφορά Αιματολογικό)


3.12.2020 ΚΜ13-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ


3.12.2020 ΚΜ9-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ


3.12.2020 ΚΜ8-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΟΔΗΓΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ


3.12.2020 ΚΜ7-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ


3.12.2020 ΚΜ6-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ


3.12.2020 ΚΜ5-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


3.12.2020 ΚΜ4-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


3.12.2020 ΚΜ3-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


3.12.2020 ΚΜ2-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


3.12.2020 ΚΜ1-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


2.12.2020 Ν23/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


2.12.2020 ΚΣ10-2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (TRANDUSERS)


2.12.2020 Ν22/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ


2.12.2020 Ν21/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


2.12.2020 Ν20/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ


2.12.2020 Ν19/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ


2.12.2020 Ν18/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΩΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ


2.12.2020 Ν17/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


2.12.2020 Ν16/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


2.12.2020 Ν15/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


2.12.2020 ΚΣ9/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ


2.12.2020 ΚΣ8/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ


2.12.2020 ΚΣ7/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


2.12.2020 ΚΣ6/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ


2.12.2020 ΚΣ5/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


2.12.2020 Ν14/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


2.12.2020 ΚΣ4/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ


2.12.2020 Ν13/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ


2.12.2020 ΚΣ3/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


2.12.2020 Ν12/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ


2.12.2020 ΚΣ2/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


2.12.2020 Ν11/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ


2.12.2020 ΚΣ1/2026 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ


2.12.2020 Ν10/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ


2.12.2020 Ν9/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΛΑΒΙΔΕΣ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


2.12.2020 Ν8/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ-ΨΑΛΙΔΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ


2.12.2020 Ν7/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ


1.12.2020 AA4 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


1.12.2020 AA3 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ


1.12.2020 AA2 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΩΝΙΑ -ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ


1.12.2020 AA1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


1.12.2020 Λ19/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


1.12.2020 Λ18/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ


1.12.2020 Λ17/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


1.12.2020 Λ16/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


1.12.2020 Λ15/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


1.12.2020 Λ14/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


1.12.2020 Λ13/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


1.12.2020 Λ12/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


30.11.2020 Ν6/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


30.11.2020 Ν5/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΓΑΖΑ


30.11.2020 Ν4/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ


30.11.2020 Ν3/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ-ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ


30.11.2020 Ν2/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ


30.11.2020 Ν1/2021 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ-ΣΠΟΓΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ


18.8.2020 13/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΑΜΟΥ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΩΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ


  7.7.2020 12/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ


   7.7.2020 11/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ


    9.4.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 10/2020 (1η Επαναληπτική) για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού, πάγιου εξοπλισμού και ατομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


     3.4.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 9/2020 για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού, πάγιου εξοπλισμού και ατομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


      3.4.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 8/2020 για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού, πάγιου εξοπλισμού και ατομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


       19.3.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπ' αριθμ 6/2020) για έκτακτη προμήθεια άκρως αναγκαίων ειδών για την επίσπευση λειτουργίας της νέας μονάδας εντατικής θεραπείας αναισθησιολογίας (ΜΕΘΑ) του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ για τη νοσηλεία και θεραπεία κρουσμάτων COVID-19. Διαβάστε την Πρόσκλη εκδήλωσης ενδιαφέροντος


        13.3.2020 Μ65-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ


        28.2.2020 Ενημερώνουμε τους προμηθευτές ότι στο Υπουργείο Υγείας έχει ανέβει η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την έκτακτη προμήθεια υγειονομικού υλικού και ατομικών μέτρων προστασίας. Θα την βρείτε εδώ εδώ