Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

6.12.2019 ΣΜ23 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ


5.12.2019 ΚΣ11/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


5.12.2019 ΚΣ11/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


5.12.2019 ΚΣ10/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (καθετήρες αγγειογραφίας και εμβολισμού)


5.12.2019 ΚΣ9/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (παροχετεύσεις, υλικά βιοψίας)


5.12.2019 ΚΣ8/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


5.12.2019 ΚΣ8/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


5.12.2019 ΚΣ8/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


5.12.2019 ΚΣ8/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


5.12.2019 ΚΣ7/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (stents, μπαλόνια, φίλτρα καρωτίδων


5.12.2019 ΚΣ6/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΘΗΚΑΡΙΑ-ΣΥΡΜΑΤΑ)


5.12.2019 ΚΣ5/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


5.12.2019 ΚΣ4/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


5.12.2019 ΚΣ3-2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


5.12.2019 ΚΣ2-2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


5.12.2019 ΚΣ1/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ


5.12.2019 Ν1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ


4.12.2019 ΣΜ22 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ


29.11.2019 AA25 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-DRUM


29.11.2019 AA24 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-DRUM


29.11.2019 AA23 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-DRUM


29.11.2019 ΣΜ19 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


28.11.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΑ8 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ


28.11.2019 ΣΜ21 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


28.11.2019 ΣΜ20 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


28.11.2019 ΣΜ20 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


  28.11.2019 ΣΜ18 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  28.11.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΜ6 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ


  27.11.2019 ΣΜ17 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ-ΠΟΥΑΡ & ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ


  27.11.2019 ΣΜ16 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ


  27.11.2019 ΣΜ15 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ-ΒΑΛΒΙΔΩΝ-ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ


  26.11.2019 ΣΜ12 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ


  26.11.2019 ΣΜ10 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  26.11.2019 ΣΜ14 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΦΙΛΤΡΩΝ


  26.11.2019 ΣΜ13 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  26.11.2019 ΣΜ11 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ


  25.11.2019 AA22 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  25.11.2019 AA21 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ


  25.11.2019 AA20 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΑΚΚΩΝ ΝΕΚΡΩΝ


  25.11.2019 AA19 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΛΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


  25.11.2019 AA18 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


  25.11.2019 AA17 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ-ΛΥΧΝΙΩΝ


  25.11.2019 AA16 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ


  25.11.2019 AA15B ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  25.11.2019 AA14 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MΠΑΤΑΡΙΩΝ


  25.11.2019 AA13 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΗΚΓ


  25.11.2019 AA12 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ XΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ-ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ-ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ


  25.11.2019 AA11 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


  25.11.2019 AA10 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


  25.11.2019 AA9 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ


  25.11.2019 AA7 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΣΤΡΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ


  25.11.2019 AA6 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANAΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ


  25.11.2019 AA5 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


  25.11.2019 AA4 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOKOΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ


  25.11.2019 AA3 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ-ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ


  25.11.2019 AA2 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ


  25.11.2019 AA1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ


  25.11.2019 Λ7/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ- ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ


  25.11.2019 Λ6Δ/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  25.11.2019 Λ5Γ/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  25.11.2019 Λ4Β/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  25.11.2019 Λ3Α/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  25.11.2019 Λ2A/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  25.11.2019 Λ1/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


  25.11.2019 Ν14 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΓΑΖΑ


  25.11.2019 Ν13 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ


  25.11.2019 Ν12 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ-ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ


  25.11.2019 Ν11 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ


  25.11.2019 ΣΜ9 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΩΡΛ


  25.11.2019 ΣΜ8/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΟΔΗΓΟΙ ΒΕΛΟΝΩΝ


  25.11.2019 ΣΜ7 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ


  25.11.2019 ΣΜ5 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


  25.11.2019 ΣΜ4 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


  25.11.2019 ΣΜ3 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


  25.11.2019 ΣΜ2 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


  25.11.2019 ΣΜ1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ