Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

26.5.2017 ΣΜ148 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ-ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αρχείο (319,8KB), Συνοδευτικό 1 (44KB)

26.5.2017 ΣΜ149 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Αρχείο (465,4KB)

26.5.2017 ΚΣ57 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΟΓΚΩΝ ΗΠΑΤΟΣ
Αρχείο (261,1KB)

25.5.2017 ΣΜ144 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Αρχείο (305,1KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

24.5.2017 ΣΜ147 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΙΦΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΑ-CHLORHEXIDINE-ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Αρχείο (318,8KB), Συνοδευτικό 1 (43,5KB)

23.5.2017 ΣΜ146 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ-ΛΥΧΝΙΩΝ
Αρχείο (298,4KB), Συνοδευτικό 1 (42KB)

23.5.2017 ΣΜ145 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ-CD-R-DVD-R
Αρχείο (308KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

23.5.2017 ΣΜ143 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΗΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ-ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ-ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Αρχείο (314KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

23.5.2017 ΣΜ142 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ –ΛΑΒΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΩΝ- ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΛΥΣΗΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΙΣΤΩΝ
Αρχείο (351,1KB), Συνοδευτικό 1 (45KB)

23.5.2017 ΣΜ140 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΩΝΙΩΝ –ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ-ΠΑΣΤΑΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
Αρχείο (304,4KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

22.5.2017 ΣΤ30 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Αρχείο (658,4KB), Συνοδευτικό 1 (50,5KB)

22.5.2017 ΣΤ29 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
Αρχείο (570,9KB), Συνοδευτικό 1 (47KB)

22.5.2017 ΣΤ28 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Αρχείο (340,9KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)

22.5.2017 ΣΤ27 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ
Αρχείο (406,1KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)

22.5.2017 ΣΤ26 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (423,4KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)

22.5.2017 ΣΜ141 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΟΣ
Αρχείο (278,9KB)

22.5.2017 ΣΜ139 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
Αρχείο (288,4KB)

22.5.2017 ΣΜ138 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (307,8KB), Συνοδευτικό 1 (43,5KB)

29.2.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Μ 41 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αρχείο (82,7KB)