Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

5.6.2020 ΑΑ47 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


5.6.2020 AA46 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


5.6.2020 Λ27/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ-ΟΠΤΙΚΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ


5.6.2020 Λ26/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ-ΒΑΛΒΙΔΩΝ-ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ


5.6.2020 Λ25/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ


5.6.2020 Λ24/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ-ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ


5.6.2020 Λ23/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ


4.6.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ ΑΑ41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ


4.6.2020 Ν47/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


4.6.2020 Ν46/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ


4.6.2020 Ν45/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ


4.6.2020 Μ76β/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Διαχείριση Φαρμακείου)


4.6.2020 Μ76α/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Διαχείριση Προμηθειών)


4.6.2020 Λ22/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ- ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ


4.6.2020 Μ71/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


4.6.2020 Λ21/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ


4.6.2020 Μ76α/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Διαχείριση Προμηθειών)


4.6.2020 Μ73/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ


4.6.2020 Λ20/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


4.6.2020 Μ72/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ


4.6.2020 Λ19/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


4.6.2020 Μ71/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


4.6.2020 Μ71/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


4.6.2020 Μ70/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ


4.6.2020 Μ70/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ


4.6.2020 ΚΣ28 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ-ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ


4.6.2020 ΚΣ27 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


4.6.2020 ΚΣ26 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ


4.6.2020 ΚΣ24 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


4.6.2020 ΚΣ23 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ


3.6.2020 AA45 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


3.6.2020 ΑΑ44 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ


3.6.2020 ΑΑ43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ


3.6.2020 ΑΑ42 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ


3.6.2020 ΑΑ41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ


3.6.2020 AA40 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


3.6.2020 ΑΑ39 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΔΙΩΝ-ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ


3.6.2020 ΑΑ38 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ


3.6.2020 AA37 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ


3.6.2020 ΚΜ8/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΟΔΗΓΟΙ ΒΕΛΟΝΩΝ


3.6.2020 ΚΜ7/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ


3.6.2020 ΚΜ6/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ


3.6.2020 ΚΜ5/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


3.6.2020 ΚΜ4/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


3.6.2020 ΚΜ3/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


3.6.2020 ΚΜ2/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


3.6.2020 ΚΜ1/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


3.6.2020 ΚΣ25/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


3.6.2020 ΚΣ22/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


3.6.2020 ΚΣ21/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ


3.6.2020 ΚΣ20/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ


3.6.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΣ19/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


3.6.2020 Ν39/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ


3.6.2020 ΚΣ18/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ


3.6.2020 Ν44/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΩΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ


3.6.2020 Ν43/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


3.6.2020 Ν42/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


3.6.2020 Ν41/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


3.6.2020 Ν40/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


3.6.2020 Ν39/2020


3.6.2020 Ν38/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ


3.6.2020 N37/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ


1.6.2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Μ75/2020


1.6.2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Μ74/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑΣ


1.6.2020 Λ18/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


1.6.2020 Λ17/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


1.6.2020 Λ16/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


1.6.2020 Λ15/2020 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


1.6.2020 Ν36 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ


1.6.2020 Ν35 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ


1.6.2020 Ν34 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ


1.6.2020 Ν33 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΓΑΖΑ


1.6.2020 Ν32 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ


1.6.2020 Ν31 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ-ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ


1.6.2020 Ν30 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ


1.6.2020 Ν29 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ-ΣΠΟΓΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ


9.4.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 10/2020 (1η Επαναληπτική) για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού, πάγιου εξοπλισμού και ατομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


  3.4.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 9/2020 για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού, πάγιου εξοπλισμού και ατομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


   3.4.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 8/2020 για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού, πάγιου εξοπλισμού και ατομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Διαβάστε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


    19.3.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπ' αριθμ 6/2020) για έκτακτη προμήθεια άκρως αναγκαίων ειδών για την επίσπευση λειτουργίας της νέας μονάδας εντατικής θεραπείας αναισθησιολογίας (ΜΕΘΑ) του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ για τη νοσηλεία και θεραπεία κρουσμάτων COVID-19. Διαβάστε την Πρόσκλη εκδήλωσης ενδιαφέροντος


     13.3.2020 Μ65-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ


     28.2.2020 Ενημερώνουμε τους προμηθευτές ότι στο Υπουργείο Υγείας έχει ανέβει η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την έκτακτη προμήθεια υγειονομικού υλικού και ατομικών μέτρων προστασίας. Θα την βρείτε εδώ εδώ