Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

22.8.2019 ΣΜ108 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ


21.8.2019 AA70 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΩΝ-ΤΥΜΠΑΝΩΝ


21.8.2019 AA69 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-TYΜΠΑΝΩΝ


21.8.2019 AA68 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-TYMΠΑΝΩΝ


21.8.2019 AA67 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-ΤΥΜΠΑΝΩΝ


21.8.2019 ΑΑ66 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ-TYΜΠΑΝΩΝ


21.8.2019 AA65 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ


20.8.2019 AA64 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 AA63 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ


20.8.2019 AA62 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


20.8.2019 AA61 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ-ΛΥΧΝΙΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ


20.8.2019 AA59 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΛΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ


20.8.2019 AA58 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΑΚΚΩΝ ΝΕΚΡΩΝ


20.8.2019 ΑΑ57 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ


20.8.2019 ΑΑ56 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


20.8.2019 AA55 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


20.8.2019 AA54 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ


20.8.2019 AA53B ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 AA52 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΩΝ-ΤΥΜΠΑΝΩΝ


20.8.2019 ΣΜ107 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


20.8.2019 ΣΜ106 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ CPAP


20.8.2019 ΣΜ105 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ


20.8.2019 ΣΜ104 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 ΣΜ103 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


20.8.2019 ΣΜ102 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ


20.8.2019 Ν111 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ


20.8.2019 ΣΜ101 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 Ν110 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΟΔΗΓΟΙ ΒΕΛΟΝΩΝ


20.8.2019 Ν109 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΩΡΛ


20.8.2019 ΣΜ100 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 ΣΜ99 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 ΣΜ98 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 ΣΜ97 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ


20.8.2019 Ν108 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ


20.8.2019 Ν107 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΓΑΖΑ


20.8.2019 ΣΜ96 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ


20.8.2019 Ν106 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΚΟΥ-ΣΥΡΙΓΓΑ-ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ


20.8.2019 ΣΜ95 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΦΙΛΤΡΩΝ


20.8.2019 Ν105 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ


20.8.2019 ΣΜ94 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 Ν104 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ


20.8.2019 Ν103 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ -ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ


20.8.2019 ΣΜ93 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


20.8.2019 Ν102 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ


20.8.2019 Ν101 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ


20.8.2019 Ν101 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ


20.8.2019 Ν100 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ


20.8.2019 Ν99Γ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 Ν98Β ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 Ν97Α ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 Ν96Α ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 Ν95 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 ΚΣ46 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ PRISMAFLEX


20.8.2019 ΚΣ45 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 ΚΣ44 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 ΚΣ43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ-ΣΠΟΓΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ


20.8.2019 ΚΣ42 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


20.8.2019 Μ 122-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΤΟΝΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (Αφορά Παιδιατρική Κλινική)