Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

22.11.2017 Μ48 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (447,9KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)

22.11.2017 Μ47 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (564,7KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

22.11.2017 Μ46 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (552,1KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

22.11.2017 Μ45 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (585,3KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

22.11.2017 Μ44 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (585,9KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

22.11.2017 Μ43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (582,5KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

22.11.2017 M42 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (767,1KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

21.11.2017 Μ 41-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (399,7KB), Συνοδευτικό 1 (36KB)

21.11.2017 Μ 40-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (919KB), Συνοδευτικό 1 (48,5KB)

21.11.2017 Μ 39-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (453,8KB), Συνοδευτικό 1 (39,5KB)

21.11.2017 Μ 38-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (408,7KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)

21.11.2017 Μ 37-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (430KB), Συνοδευτικό 1 (40,5KB)

21.11.2017 Μ 36-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (807,7KB), Συνοδευτικό 1 (44KB)

21.11.2017 Μ 35-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (581,9KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

21.11.2017 Μ 34-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (528KB), Συνοδευτικό 1 (39,5KB)

21.11.2017 Μ 33-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (431,1KB), Συνοδευτικό 1 (40,5KB)

21.11.2017 Μ 32-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (601,7KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

20.11.2017 ΣΜ243 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΩΝ-ΚΡΥΟΔΙΩΝ-ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPAP-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ
Αρχείο (319KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

20.11.2017 ΣΜ242 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΥΛΙΚΩΝ TEXNIKHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχείο (330,2KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

20.11.2017 ΣΜ244 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (278,3KB)

20.11.2017 Μ 31- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (662,9KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

20.11.2017 Μ 30-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (433,1KB), Συνοδευτικό 1 (40,5KB)

20.11.2017 Μ 29-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (436,7KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

20.11.2017 Μ 28-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Αρχείο (424,8KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

20.11.2017 Μ 27-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (368,3KB), Συνοδευτικό 1 (37KB)

20.11.2017 Μ 26-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (626,1KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

20.11.2017 Μ 25-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (435,1KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

20.11.2017 Μ 24-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ)
Αρχείο (445,2KB), Συνοδευτικό 1 (42KB)

20.11.2017 Μ 23-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ)
Αρχείο (531,9KB), Συνοδευτικό 1 (42KB)

20.11.2017 Μ 22-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ)
Αρχείο (430,3KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)

20.11.2017 Μ 21-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ)
Αρχείο (945,5KB), Συνοδευτικό 1 (51,5KB)

20.11.2017 Μ 20-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (1202,6KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

17.11.2017 Μ 19-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ)
Αρχείο (1511,7KB), Συνοδευτικό 1 (63,5KB)

17.11.2017 Μ 18-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ)
Αρχείο (412,4KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

17.11.2017 Μ 17-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (621KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

17.11.2017 Μ 16-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (590,3KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

17.11.2017 Μ 15-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (472,6KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

17.11.2017 Μ 14-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (743,5KB), Συνοδευτικό 1 (47,5KB)

16.11.2017 Μ 13-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ)
Αρχείο (382,8KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

16.11.2017 Μ 12-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
Αρχείο (402,8KB), Συνοδευτικό 1 (38KB)

16.11.2017 Μ 11-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
Αρχείο (565,2KB), Συνοδευτικό 1 (42KB)

16.11.2017 Μ 10-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
Αρχείο (676,4KB), Συνοδευτικό 1 (46,5KB)

16.11.2017 Μ 9- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΗΞΗ)
Αρχείο (569,9KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

16.11.2017 Μ 8-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΗΞΗ)
Αρχείο (626,2KB), Συνοδευτικό 1 (43,5KB)

15.11.2017 Μ 6-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (500KB), Συνοδευτικό 1 (42KB)

15.11.2017 Μ 5-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (551,5KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

15.11.2017 Μ 4-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (414,8KB), Συνοδευτικό 1 (40,5KB)

15.11.2017 Μ 3β-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ (ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)
Αρχείο (558,8KB), Συνοδευτικό 1 (39,5KB)

15.11.2017 Μ 3α-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ (ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Αρχείο (574,2KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

15.11.2017 Μ 2-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)
Αρχείο (420,4KB), Συνοδευτικό 1 (36KB)

15.11.2017 Μ 1-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ)
Αρχείο (516,7KB), Συνοδευτικό 1 (38,5KB)