Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

25.9.2017 Ν144 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (674,2KB), Συνοδευτικό 1 (50,5KB)

21.9.2017 ΣΜ214 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΕΝΤΥΠΩΝ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Αρχείο (326,4KB), Συνοδευτικό 1 (44KB)

21.9.2017 ΣΜ213 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Αρχείο (302,5KB), Συνοδευτικό 1 (42KB)

21.9.2017 ΣΜ215 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΕΝΟΥ
Αρχείο (279,7KB)

15.9.2017 ΣΤ48 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Αρχείο (358,4KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)