Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

28.3.2017 Μ 48- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (1346,9KB), Συνοδευτικό 1 (58KB)

28.3.2017 Μ 47- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (345KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

28.3.2017 ΚΣ47 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
Αρχείο (329,7KB)

28.3.2017 Μ 46- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (447,9KB), Συνοδευτικό 1 (44KB)

28.3.2017 Μ 45- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (408,3KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

28.3.2017 Μ 44- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (649,5KB), Συνοδευτικό 1 (46,5KB)

27.3.2017 ΚΣ33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (902,3KB), Συνοδευτικό 1 (54,5KB)

27.3.2017 Ν48 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΤΝ
Αρχείο (338,2KB), Συνοδευτικό 1 (32,5KB)

27.3.2017 Ν47 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (369,7KB), Συνοδευτικό 1 (34KB)

27.3.2017 Ν46 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (374,7KB), Συνοδευτικό 1 (33,5KB)

27.3.2017 Ν45 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (376,1KB), Συνοδευτικό 1 (33,5KB)

27.3.2017 Ν44 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (392,7KB), Συνοδευτικό 1 (34KB)

27.3.2017 Ν43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (424,5KB), Συνοδευτικό 1 (35,5KB)

27.3.2017 Ν42 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (393KB), Συνοδευτικό 1 (34,5KB)

27.3.2017 Ν41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (419,3KB), Συνοδευτικό 1 (35KB)

27.3.2017 Μ 43- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (315,7KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

27.3.2017 Μ 42- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (432,2KB), Συνοδευτικό 1 (42KB)

27.3.2017 Μ 41- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (585,5KB), Συνοδευτικό 1 (45,5KB)

27.3.2017 Μ 40- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (426KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

27.3.2017 Μ 39- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (366,3KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

22.3.2017 ΣΜ80 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΒΑΛΒΙΔΩΝ PEEP-ΣΥΣΤ. PATROL PUMP- ΣΑΚΚΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡ. -ΣΥΣΤ. ΣΙΤΗΣΗΣ-ΣΥΣΤ.COMPAT COMBISET
Αρχείο (318,7KB), Συνοδευτικό 1 (14,3KB)

22.3.2017 ΣΜ78 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΩΝ-ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ-ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Αρχείο (315,3KB), Συνοδευτικό 1 (13,9KB)

22.3.2017 ΚΣ38 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ
Αρχείο (513,1KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

22.3.2017 ΚΣ41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
Αρχείο (264,3KB)

22.3.2017 ΚΣ40 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αρχείο (276,1KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

22.3.2017 ΚΣ39 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Αρχείο (264,8KB)

22.3.2017 ΚΣ35 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
Αρχείο (312,7KB), Συνοδευτικό 1 (38,5KB)

22.3.2017 ΚΣ34 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ-ΣΠΌΓΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
Αρχείο (291KB), Συνοδευτικό 1 (53,5KB)

29.2.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Μ 41 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αρχείο (82,7KB)