Προμήθειες - Έρευνα Αγοράς

Δείτε τι καινούργιο υπάρχει παρακάτω.

21.7.2017 ΣΤ41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (530,7KB), Συνοδευτικό 1 (45,5KB)

21.7.2017 ΣΤ40 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (505,4KB), Συνοδευτικό 1 (44,5KB)

21.7.2017 ΣΤ39 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (782,6KB), Συνοδευτικό 1 (44,5KB)

21.7.2017 ΚΣ78 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
Αρχείο (304,6KB)

21.7.2017 N115 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (543KB), Συνοδευτικό 1 (44,5KB)

21.7.2017 N114 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (370,1KB), Συνοδευτικό 1 (33,5KB)

21.7.2017 Ν113 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (537,7KB), Συνοδευτικό 1 (37,5KB)

21.7.2017 Ν112 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (549,7KB), Συνοδευτικό 1 (37KB)

21.7.2017 ΚΣ77 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (753,7KB), Συνοδευτικό 1 (73,5KB)

21.7.2017 N111 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
Αρχείο (594,6KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)

20.7.2017 ΚΣ79 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (340KB), Συνοδευτικό 1 (36KB)

19.7.2017 Μ111 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (356KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

19.7.2017 Μ119 ΕΡΕΥΝ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Αρχείο (332,2KB), Συνοδευτικό 1 (38KB)

19.7.2017 Μ118 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (688,8KB), Συνοδευτικό 1 (51KB)

19.7.2017 Μ117 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (609KB), Συνοδευτικό 1 (48KB)

19.7.2017 Μ116 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (896,7KB), Συνοδευτικό 1 (48,5KB)

19.7.2017 Μ108 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (408,6KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

19.7.2017 Μ115 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (337,2KB), Συνοδευτικό 1 (36KB)

19.7.2017 Μ114 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (819,3KB), Συνοδευτικό 1 (47,5KB)

19.7.2017 Μ113 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Αρχείο (400,6KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

19.7.2017 Μ112 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (341,1KB), Συνοδευτικό 1 (39,5KB)

19.7.2017 Μ110 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (676,3KB), Συνοδευτικό 1 (45KB)

19.7.2017 Μ109 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (504,2KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

19.7.2017 Μ107 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (364,4KB), Συνοδευτικό 1 (40,5KB)

19.7.2017 Μ106 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (530,8KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

18.7.2017 ΚΣ76 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Αρχείο (254,4KB)

18.7.2017 Μ104 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (370,4KB), Συνοδευτικό 1 (40,5KB)

18.7.2017 ΚΣ75 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Αρχείο (319,5KB)

18.7.2017 ΚΣ74 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
Αρχείο (266,9KB)

18.7.2017 ΚΣ73 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
Αρχείο (264,5KB)

18.7.2017 ΚΣ72 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αρχείο (281,4KB)

18.7.2017 ΚΣ71 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Αρχείο (273KB)

18.7.2017 Μ 105 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (603KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

18.7.2017 Μ 103 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (368,9KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

18.7.2017 Μ 102 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (356,4KB), Συνοδευτικό 1 (39,5KB)

18.7.2017 Μ 101 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (296,2KB), Συνοδευτικό 1 (37KB)

18.7.2017 Μ 100 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (572KB), Συνοδευτικό 1 (44KB)

18.7.2017 Μ 99ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
Αρχείο (380,5KB), Συνοδευτικό 1 (39,5KB)

18.7.2017 Μ 98 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
Αρχείο (386,7KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

18.7.2017 Μ 97 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
Αρχείο (409,1KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

18.7.2017 Μ 96 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
Αρχείο (376,2KB), Συνοδευτικό 1 (39KB)

18.7.2017 Μ 95 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
Αρχείο (732,9KB), Συνοδευτικό 1 (48KB)

18.7.2017 Μ 94 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (1150,7KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

18.7.2017 Μ 93 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Αρχείο (1410,3KB), Συνοδευτικό 1 (64KB)

18.7.2017 Μ 92 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Αρχείο (353KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

18.7.2017 N97 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 200Μ
Αρχείο (280,8KB), Συνοδευτικό 1 (30,5KB)

17.7.2017 Μ121 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΩ
Αρχείο (312,8KB), Συνοδευτικό 1 (37KB)

17.7.2017 Μ 91-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (460,2KB), Συνοδευτικό 1 (44KB)

17.7.2017 Μ 90-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (414,7KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

17.7.2017 Μ 89-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (669KB), Συνοδευτικό 1 (46,5KB)

17.7.2017 Μ 88-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ)
Αρχείο (323KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

17.7.2017 Μ 87-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
Αρχείο (437,5KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

17.7.2017 Μ 86-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
Αρχείο (602,1KB), Συνοδευτικό 1 (45,5KB)

17.7.2017 Μ 85-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΗΞΗ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)
Αρχείο (444,5KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

17.7.2017 Μ 84-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
Αρχείο (366KB), Συνοδευτικό 1 (41KB)

17.7.2017 Μ 83-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΗΞΗ)
Αρχείο (566,8KB), Συνοδευτικό 1 (43,5KB)

17.7.2017 Μ 82-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (419,2KB), Συνοδευτικό 1 (41,5KB)

17.7.2017 Μ 81-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (342,8KB), Συνοδευτικό 1 (40KB)

17.7.2017 Μ 80β-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)
Αρχείο (373,2KB), Συνοδευτικό 1 (38,5KB)

17.7.2017 Μ 80α-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ (ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)
Αρχείο (404,5KB), Συνοδευτικό 1 (39,5KB)

17.7.2017 ΣΜ177 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (349,7KB), Συνοδευτικό 1 (17,2KB)

17.7.2017 ΣΜ176 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ
Αρχείο (474,5KB), Συνοδευτικό 1 (20KB)

17.7.2017 ΣΜ175 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (465,7KB), Συνοδευτικό 1 (19,8KB)

17.7.2017 ΣΜ174 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (336KB), Συνοδευτικό 1 (16KB)

17.7.2017 ΣΜ173 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (487,2KB), Συνοδευτικό 1 (21,3KB)

17.7.2017 ΣΜ172 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ-ΚΑΡΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΩΝ
Αρχείο (315,9KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

17.7.2017 ΣΜ171 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ-ΣΩΛΗΝΩΝ CPAP-ΛΥΧΝΙΩΝ
Αρχείο (312KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

17.7.2017 ΣΜ170 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ-ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ-ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ
Αρχείο (317,7KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

17.7.2017 ΣΜ169 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΩΝ-ΛΑΒΙΔΩΝ-ΣΤΥΛΕΩΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ
Αρχείο (309KB), Συνοδευτικό 1 (42,5KB)

17.7.2017 ΣΜ168 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Αρχείο (316,5KB), Συνοδευτικό 1 (43KB)

12.7.2017 Ν110 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (329,7KB), Συνοδευτικό 1 (31KB)

12.7.2017 Ν109 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (354,8KB), Συνοδευτικό 1 (32KB)

12.7.2017 Ν108 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (363KB), Συνοδευτικό 1 (32KB)

12.7.2017 Ν107 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (373,3KB), Συνοδευτικό 1 (32,5KB)

12.7.2017 Ν106 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (366,6KB), Συνοδευτικό 1 (32KB)

12.7.2017 Ν105 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
Αρχείο (353,9KB), Συνοδευτικό 1 (32KB)

12.7.2017 Ν104 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ
Αρχείο (387,1KB), Συνοδευτικό 1 (32,5KB)

12.7.2017 Ν103 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ -ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΟΤΣ
Αρχείο (379,2KB), Συνοδευτικό 1 (32,5KB)

12.7.2017 Ν102 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΤΝ
Αρχείο (337,6KB), Συνοδευτικό 1 (32KB)

12.7.2017 Ν101 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Αρχείο (307,1KB), Συνοδευτικό 1 (31KB)

12.7.2017 Ν100 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜ
Αρχείο (353,5KB), Συνοδευτικό 1 (32KB)