Make an appointment

How you can contact us to make an appointment

teiCall ++30 2310 993312-3 to make an appointment.Access Diagram

O?aaeUanaiia ?nuoaaoco ooc Anaiiaoa?a Oaeoee?i Aiuoanee?i Eaona?ui
Outpatient department


Floor Diagram

O?aaeUanaiia ?nuoaaoco ooc Anaiiaoa?a Oaeoee?i Aiuoanee?i Eaona?ui
Outpatient department