Ευχαριστήρια προς το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ με λεπτομέρειες παρακάτωΤο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ενημερώνει ότι οι Ευχαριστήριες Επιστολές των Πολιτών κοινοποιούνται στους αναφερόμενους σε αυτές εργαζόμενους και φυλάσσονται στον προσωπικό φάκελο του/της κάθε εργαζόμενου/ης και στην Κλινική, Εργαστήριο ή Τμήμα όπου αναφέρονται