ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:«ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ», «ΣΧΙΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ», «ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ» ΚΑΙ «ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ Α-SCAN, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ B-SCAN»

line

15/04/2021