Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας

line

Καθηγητής - Διευθυντής: Παπαναστασίου Εμμανουήλ

  • Ακτινολογικό – Ακτινοσκοπικό Τμήμα.
  • Τμήμα Υπερήχων.
  • Τμήμα Μαγνητικών Τομογράφων.
  • Τμήμα Αξονικού Τομογράφου.
  • Τμήμα Μαστογραφίας.
  • Τμήμα Αγγειογραφικό Επεμβατικό.
  • Ψηφιακή Ακτινολογική Μονάδα.
  • Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων – Επείγουσας Ακτινολογίας Φορητών ακτινολογικών μηχανημάτων.
  • Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας.