Στις 27 Mαρτίου 2012 διοργανώθηκε στο ‘424’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσ-σαλονίκης ενημερωτική ημερίδα με τίτλο

line

29/03/2012