Μέσω MyHealth και gov.gr οι ιατρικές εξετάσεις και οι βεβαιώσεις νοσηλείας
Telepsy
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ιατρικό ραντεβού top
Ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΕΔΗΤ)- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (e-invoicing)- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (email)
Διεπιστημονικό Συμπόσιο Φεβ 2024

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

line

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 697 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4 ης Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Προσεχείς εφημερίες
Το νοσοκομείο δεν εφημερευει σήμερα
Ωραριο

Εφόσον το νοσοκομείο εφημερεύει το πρόγραμμα είναι:

Καθημερινές από τις 08:00 - 08:00 (επομένης)

Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 08:00 - 08:00 (επομένης)

img

Νέα- Ανακοινώσεις

  • 06/02/2024

Κατάρτιση -τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση και τήρηση καταλόγων ιατρών στην Κλινική Μικροβιολογία ,κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Τμήμα  Προσωπικού ,είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για αυτό με εξουσιοδότηση ,με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς.

 

Στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ λειτουργεί κέντρο εκπαίδευσης στην Κλινική Μικροβιολογία και έχουν συσταθεί δύο(2) οργανικές θέσεις ,μία (1) θέση ιατρών εκτός ΕΣΥ-ιδιωτών ιατρών και μία (1) θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

 

Με την με αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.24194/15.04.2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1904/Τ.΄Β/13-05-2023) με θέμα :<<Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία>>,καταρτίζονται και τηρούνται  δύο (2) ηλεκτρονικοί κατάλογοι ειδικευμένων ιατρών. Ο πρώτος  αφορά στην εγγραφή ιατρών κλάδου ΕΣΥ και ο δεύτερος ιατρών εκτός ΕΣΥ.

  • 06/02/2024

Κατάρτιση -τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση και τήρηση καταλόγων ιατρών στον Σακχαρώδη Διαβήτη, κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών ,στο Τμήμα Προσωπικού ,είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για αυτό με εξουσιοδότηση ,με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, από 18.12.2023 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

 

Στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ λειτουργεί κέντρο εκπαίδευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τοποθετούνται μέχρι  πέντε (5) εξειδικευόμενοι ιατροί  ,δύο (2) θέσεις ιδιωτών ιατρών, δύο (2) θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ ,μέλη ΔΕΠ και Στρατιωτικών Ιατρών και ένας (1) υπεράριθμος  από τον κατάλογο με πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης.

 

Με την αριθ.Γ2α/Γ.Π.οικ.4133/16.01.2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 337/τ. Β/25-01-2023) με θέμα :<<Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη >>, καταρτίζονται και τηρούνται τρείς (3) ηλεκτρονικοί κατάλογοι ειδικευμένων ιατρών.

 

Ο πρώτος αφορά στην εγγραφή ιατρών κλάδου ΕΣΥ, μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημιακών Κλινικών  καθώς και Στρατιωτικών ιατρών ,ο δεύτερος αφορά τους ιδιώτες ιατρούς.

 

Ο τρίτος κατάλογος αφορά ιατρούς που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης και επιθυμούν να συνεχίσουν  την εκπαίδευση τους ως υπεράριθμοι μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών.

safe_surgery
εμα-εκεα
yourEurope
διαγωνισμοι
livewithoutbullying

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

  • 09/02/2024

ΕΣΗΔΗΣ 205838 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ"

Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34,) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»» (CPV: 45210000-2 - Εργασίες κατασκευής κτιρίων & CPV 71320000 -7 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 2.767.722,58 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 3.431.976,00).