Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

line

Έρευνες αγοράς της Τεχνικής Υπηρεσίας

17/03/2023
ΗΜ 032/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤHN KKM ΤΗΣ ΜΕΘΑ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/03/2023 

10/03/2023
ΟΙΚ-014/2023 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 10-04-2023

08/03/2023
ΗΜ 026/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 29/03/2023 

16/02/2023
ΗΜ 019/2023 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 27/02/2022  

18/11/2022
ΗΜ 011/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΠ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 08-12-2022

14/11/2022
ΗΜ 015/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RFID tags 125KHZ

  • –- ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ --- 

31/10/2022
ΗΜ-013/2022 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κατάθεση οικονομικών προσφορών μέχρι και 20(ημερολ.) ημέρες από την ανάρτηση.