Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

line

Έρευνες αγοράς της Τεχνικής Υπηρεσίας

04/09/2023
ΗΜ 050/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 07/09/2023

24/08/2023
ΗΜ 049/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 04/09/2023

14/11/2022
ΗΜ 015/2022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RFID tags 125KHZ

  • –- ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ---