Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

Έρευνες αγοράς Τεχνικής Υπηρεσίας

line

Έρευνες αγοράς της Τεχνικής Υπηρεσίας

14/12/2023
HM54/2023 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

06/10/2023
ΗΜ 053/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 13/10/2023

04/09/2023
ΗΜ 050/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 07/09/2023