Δημόσιοι Διαγωνισμοί

line
24/10/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 82/2022

Πρώτος, επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την εφάπαξ προμήθεια ενός ενδοσκοπικού συστήματος σπονδυλικής στήλης (CPV 33168100-6, Ενδοσκόπια) 

04/10/2022
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΔ: 169609

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΔ: 169609 "ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ" ΕΣΗΔΗΣ: 169609

30/11/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 108-2022

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

30/11/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 109-2022

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

10/11/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2022 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ: 169610)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2022 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ: 169610)

09/11/2022
70_2022 ΓΑΝΤΙΑ 171253

70_2022 ΓΑΝΤΙΑ 171253

07/11/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 70/2022 «ΓΑΝΤΙΑ» ΕΣΗΔΗΣ: 70/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 70/2022 «ΓΑΝΤΙΑ» ΕΣΗΔΗΣ: 70/2022

07/11/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 63/2022 «Εργαλεία Χειρουργείου» ΕΣΗΔΗΣ: 63/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 63/2022 «Εργαλεία Χειρουργείου» ΕΣΗΔΗΣ: 63/2022

13/10/2022
ΣΧΟΛΙΑ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ - ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΑ"

ΣΧΟΛΙΑ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ - ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΑ"

19/09/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 62/2022 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΣΗΔΗΣ: 169609)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 62/2022 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΕΣΗΔΗΣ: 169609)

14/09/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2022 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 169609

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  62/2022 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 169609

12/09/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 61/2022 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ (ΕΣΗΔΗΣ: 169090)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 61/2022 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ (ΕΣΗΔΗΣ: 169090)

09/09/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 61/2022 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 169090

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  61/2022 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 169090

30/11/1999
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 61/2022 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 169090

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  61/2022 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ 169090