Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

line

Η συλλογή της βιβλιοθήκης καλύπτει θέματα των βιοϊατρικών επιστημών με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιατρική και Νοσηλευτική Επιστήμη. Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι, κυρίως, η ελληνική και η αγγλική. Κάποια από τα τεκμήρια είναι, επίσης, στη γερμανική και ελάχιστα στη γαλλική γλώσσα.

Συγκεκριμένα, η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από :

  • 5.278 βιβλία, ταξινομημένα σύμφωνα με το Διεθνές Ιατρικό Ταξινομικό Σύστημα της National Library of Medicine – Classification (NLM-C). O κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι μηχανογραφημένος σε λογισμικό ΑΒΕΚΤ.
  • 501 τίτλους ιατρικών περιοδικών (ελληνικά 144, ξενόγλωσσα 357).
  • Όσον αφορά τα ελληνικά περιοδικά, η βιβλιοθήκη του ΑΧΕΠΑ διαθέτει σύστημα αποδελτίωσης άρθρων. Μέχρι σήμερα, έχουν εισαχθεί 19.546 αναγραφές στο σύστημα, αποδελτιώνονται 90 τίτλοι περιοδικών, ενώ από αυτούς, οι 63 είναι ενεργοί.
  • 1.710 διδακτορικές διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων (κυρίως του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης).

Τέλος η βιβλιοθήκη διαθέτει πληροφοριακό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες της βιβλιοθήκης από δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές εντός του Πληροφοριακού Τμήματος. Ενημερωτικό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στο κοινό της βιβλιοθήκης.