Έρευνα Αγοράς

line
25/05/2023
Β Επαναληπτική Έρευνα Αγοράς υπ΄ αριθμ.52/2023

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να αποστείλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνητή νοημοσύνη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οικοσυστήματος καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσω της αυτόματης εξόρυξης και επεξεργασίας κλινικών δεδομένων από ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών» για τις ανάγκες του Ιατρείου Υπέρτασης, Συγγενών Καρδιοπαθειών και Κλινικών Μελετών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (CPV: 42965000-8, Εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών), συνολικού προϋπολογισμού 3.163,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στα πλαίσια του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

07/12/2021
Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-prometheus

Είμαστε στην ευχάριστή θέση να σας ενημερώσουμε ότι το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ  πρόκειται να προχωρήσει στην εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής πληροφόρησης για τις
παρακάτω υπηρεσίες.

Εγχειρίδιο χρήσης για Προμηθευτή

Link e-prometheus: https://suppliers.ahepahosp.gr

08/02/2021
AA38 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

AA38 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

05/02/2021
AA37 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

AA37 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ