Γενικής Παθολογίας & Παθολογοανατομίας (Κυτταρολογικό)

line

Διευθυντής: Καθηγητής Πρόδρομος Χυτίρογλου

α. Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής
β. Τμήμα Κυτταρολογίας

Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας που ιδρύθηκε το 1945 εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και διαγνωστικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής και στεγάζεται στο Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής του ΑΠΘ (κτίριο 17Β).

Σκοπός:

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και των άλλων Σχολών και τμημάτων του ΑΠΘ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

β) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου

γ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

δ) Την κάλυψη των διαγνωστικών αναγκών ασθενών που περιλαμβάνει διαγνωστικές εξετάσεις ασθενών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων από όλη την Ελληνική επικράτεια που αποστέλλουν υλικό ασθενών με τη μορφή συμβουλευτικών εξετάσεων. Εκτός από τις εξετάσεις ρουτίνας τόσο σε ιστοπαθολογικό όσο και κυτταρολογικό υλικό, λειτουργούν και πλήρες τμήμα ανοσοϊστοχημικών μεθόδων και μοριακής παθολογίας. Στο διαγνωστικό έργο περιλαμβάνονται επίσης και οι παθολογικές νεκροτομές.

ε) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.