Πρόχειροι Διαγωνισμοί

line
23/04/2021
4/2021/ΠΝΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

4/2021/ΠΝΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

03/02/2021
8/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

8/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

01/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/2020 ΕΠΥ 4_2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

15/01/2021
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ - Πρόσκληση 1/2021 για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια εξοπλισμού μέσων ατομικής προστασίας αποφυγής και περιορισμού της διάδωσης κορωνοϊού