Ιστορικό της Βιβλιοθήκης του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

line

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» ιδρύθηκε το 1988 και οργανώθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες βιβλιοθηκονομίας.

Σήμερα, στεγάζεται σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Στην πρώτη βρίσκεται το Πληροφοριακό Τμήμα της βιβλιοθήκης, όπου μπορεί κανείς να βρει τα πιο πρόσφατα περιοδικά και βιβλία, καθώς και να έχει πρόσβαση σε πολλές ψηφιακές ιατρικές βάσεις δεδομένων.

Η δεύτερη αίθουσα της βιβλιοθήκης εξυπηρετεί ανάγκες βιβλιοστασίου, λόγω του μεγάλου όγκου περιοδικών και βιβλίων που αυτή διαθέτει, καθώς και χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για ημερίδες, παρουσιάσεις κλπ.

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η παροχή συνεχούς ενημέρωσης με τεκμηριωμένη και αξιόπιστη ιατρική πληροφόρηση σε όλη τη Νοσοκομειακή Κοινότητα (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Καθηγητές, Ερευνητές, Φοιτητές) προωθώντας και προάγοντας εκπαιδευτικούς και κλινικούς σκοπούς του Νοσοκομείου.

Τέλος, η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί και οποιανδήποτε άλλο εξωτερικό χρήστη που επιθυμεί να συμβουλευτεί ή να προμηθευτεί έντυπη ή ηλεκτρονική ιατρική βιβλιογραφία. Βασική αποστολή της βιβλιοθήκης, επομένως είναι η κάλυψη των αναγκών όλων των Λειτουργών που κινούνται και υπηρετούν το χώρο της Υγείας.