Πληροφορίες για την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

line

ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ